Skrivestøtte | Formidling og publisering - Ansatt

Fagskriving på norsk: arbeidsseminar

Fagskriving på norsk: arbeidsseminar

I arbeidsseminaret arbeider vi med selve skriveprosessen og deltakernes egne tekster.

Målgruppe

Seminaret er beregnet på ansatte ved OsloMet som er i gang med å skrive en faglig tekst, enten det er en kronikk, et debattinnlegg eller en artikkel beregnet på et spesifikt tidsskift.

Læringsmål

Målet er å trene blikket for egen tekst.

Metode

Seminaret går over to torsdager og arrangeres i vår- og høstsemesteret.

  • Dag 1: 1 times forelesning om hvordan kommentere på tekst i ulike sjangre, deretter 1. times arbeidsseminar der deltakerne kommenterer hverandres tekster.
  • Dag 2: 2 timers arbeidsseminar der deltakerne kommenterer hverandres tekster.

Kurset tar maks 8 deltakere, og det må være minst 4 deltakere for at det skal arrangeres.

Forberedelser

Ved påmelding leverer deltakerne inn et tekstutkast som han/hun vil ha kommentarer på. Tekstutkastet kan for eksempel være en disposisjon, et sammendrag, utkast til kronikk eller deler av en vitenskapelig artikkel. Tekstene blir fordelt mellom deltakerne slik at alle gir kommentarer til en annens tekst.

Påmelding

Informasjon om høstseminaret kommer.

Ansvarlig for seminaret: e-post til professor Kari Mari Jonsmoen.