Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Lønn og refusjoner / Pensjon

Fagsenter for seniorer

Er du senior fra OsloMet? Fagsenter for seniorer er et tverrfaglig kontorfellesskap for fagaktive pensjonister og emeriti og gir mulighet til faglig arbeid for den enkelte. Sentret er en kompetansepool for universitetet. Samtidig arrangeres faglige og sosiale fellesaktiviteter blant annet onsdagstreff med foredrag, skrivekurs.

Om senteret

Sentret er en kompetansepool av erfaring, kunnskap og «nettverk», den enkelte bidrar med faglige aktiviteter som vitenskapelig publisering, lærebøker, undervisning, foredrag, kurs, veiledning, mentor-, sensor-, kommisjonsarbeid, historieskriving.  Faglig arbeid skjer med eller uten avtale med institutter og fakulteter. Tiltaket er et tilbud om arbeidsplass for våre pensjonister og emeriti, og ingen mottar lønn fra senteret.

Sentret ble etablert i 2002, flyttet til Pilestredet 52 høst 2018. Høst 2019 er 135 pensjonister og emeriti tilknyttet fellesskapet.

Fagsenteret er tilknyttet OsloMets totale infrastruktur og samarbeider med Kulturkalenderen. Sentret har tillitsvalgte som holder tak i ulike arrangement, og en egen koordinator fra universitetets HR-avdeling. 

Sentrets organisering forutsetter, fra den enkelte bruker, et ønske om å yte og ta medansvar i en romslig og fellesskapspreget atmosfære. Utstyrsmessig baseres sentret på gjenbruk og får tjenester fra universitetets service- og infrastruktur. 

Lokalisering

Sentret ligger i «Studenthuset» P 52, i  D-området, 3. etg. Sentret har 18 kontorer som er innredet med 2-3 arbeidsplasser hver, og har stasjonære PCer. Vi har kjøkken, godt fellesareal og audiovisuelle hjelpemidler.  Senteret ligger nær læringssentre, kantine, Festsalen og «Fyrhuset». 

Hvordan få arbeidsplass ved senteret?

Arbeidsplass tildeles etter søknad, og man kan søke om å disponere plass 2 til 3 hele/halve dager i uken, eller drop-in plass på tilrettelagte kontorer for mer sporadisk bruk. Brukere deler kontor - bruksmønster avtales mellom de som deler kontorplass. Som bruker beholdes e-post konto og adgangskort, og er slik tilknyttet OsloMet.

Pensjonister med konkret arbeidsavtale med forskergruppe, institutt eller fakultet har prioritet, men andre som ønsker et fagkollegialt arbeids- og treffsted for å sluttføre eller fortsette fagprosjekt, gis plass, om mulig.  Mange har fortsatt sin fagaktivitet over en rekke pensjonistår, og fagsenteret er et arbeidssted for fagaktivitet.

Tildeling av plass

Tildeling skjer bare etter begrunnet søknad for hvert semester. Plass kan også gis gjennom semestret dersom det er ledig plass.

Ønsker du plass ved Fagsenter for seniorer, ta kontakt med Per Lilleengen i Avd. HR, per@oslomet.no.

Enkelte institutter, med disponibel plass, har også egne emeriti kontor(er), men sentret bekrefter et stort behov, gir et verdifullt tilskudd til OsloMet, og en god «sen senkarriere» for den enkelte.

 

chatbot-portlet