Estetikk og kunstformidling i Roma - Ansatt

Estetikk og kunstformidling i Roma

Estetikk og kunstformidling i Roma

I april 2018 besøkte jeg (Kamilla Freyr fra Institutt for estetiske fag) Tor Vergata universitetet i Roma sammen med Åsa Arketeg fra Södertörns högskola.

Under oppholdet underviste vi universitetets masterstudenter i kunsthistorie der fokuset i undervisningen lå på forholdet mellom kunstformidling og estetisk erfaring. I tillegg la vi også frem forskningspaperet Paratexts in situ. Three levels of dissemination ved universitetets internasjonale forskningssenter for kunstteori og estetikk (IRCA). Det førte til svært gode og interessante diskusjoner med både studenter og professorer.

I nordisk sammenheng er filosofisk estetikk et relativt lite fagfelt og nettopp derfor er det så viktig, både for studenter og forskere, at det etableres sterke nettverkssamarbeid innenfor feltet - Og Erasmus+ stipend for både ansatte og studenter gir fantastiske muligheter for nettopp det.

Under oppholdet fikk vi også anledning til å skrive og forske ved Det norske instituttet i Roma. Instituttet ligger på Gianicolohøyden ned mot bydelen Trastevere og her er det mildt sagt lite å si på utsikten. En får virkelig kjent på hva estetikk kan gjøre for arbeidsgleden!

Er du student eller ansatt – benytt muligheten til å reise ut i verden med Erasmus+ stipendet! For oss bød det på interessant faglige bekjentskap, spennende utfordringer og nye perspektiv – som vi bringer med oss videre i både forskning og undervisning.

Hilsen fra

Kamilla Freyr, Institutt for estetiske fag – TKD og

Åsa Arketeg, Södertörns högskola

(Foto: Kamilla Freyr)

Fakta

Università degli Studi di Roma
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, også kjent under navnet Romas andre universitet, er en av OsloMets partneruniversitet. Ved Tor Vergata kombineres humaniora-tradisjonen med yrkesrelatert undervisning innen fagfelt som økonomi, ingeniørfag, naturfag og medisin.

International Research Center for Aesthetics and Art Theory (IRCA), Tor Vergata
Direktøren for IRCA er Professor i estetikk Giuseppe Patella

Södertörns högskola
OsloMet, Institutt for estetiske fag har hatt Erasmus+ ansattavtale med estetikemnet ved Södertörns högskola i Stockholm siden 2017.

Forskningssamarbeidet arketeg.freyr

Siden 2012 har estetikerne Åsa Arketeg og Kamilla Freyr samarbeidet i et forsknings- og undervisningsprosjekt der vi fra et filosofisk estetisk perspektiv, og gjennom både teoretiske og empiriske studier, undersøker ulike sider ved formidling av samtidskunst. Vi har presentert forskningen vår på flere konferanser og seminar og publisert artikler.