Erasmus+ ansattutveksling ga ny tekstilprinter og uante muligheter for faglig utvikling og samarbeid - Ansatt

Erasmus+ ansattutveksling ga ny tekstilprinter og uante muligheter for faglig utvikling og samarbeid

Erasmus+ ansattutveksling ga ny tekstilprinter og uante muligheter for faglig utvikling og samarbeid

Wenche Lyche, førsteamanuensis ved Institutt for produktdesign, var på Erasmus+ ansattutveksling våren 2017 ved University of Wales Trinity Saint David, Swansea College of Art.

Hvorfor University of Wales Trinity Saint David, Swansea College of Art?

Det hele startet med et besøk fra Swansea College of Art til Institutt for produktdesign, og en katalog som de la igjen.

Ved Swansea College of Art har de en grad innenfor Surface Pattern Design and Textiles (MDes/Ba Surface Pattern Design), og har gjennom tidene utdannet de beste designerne på tekstil innen interiør, mote, for gallerier og for de store kommersielle merkene.

Ved Swansea College of Art har de også en egen avdeling som arbeider med prosjekter for brukere med spesielle behov, som heter Cerebra. Der designer de produkter som gjør livet bedre for dem som trenger det mest.  

Min motivasjon for å reise til Swansea var å kunne lære mer om mønstring på overflater i sin helhet, hvordan jobbe med mønster på tekstil, tre, metall, og keramikk og hvordan dette kunne åpne øynene enda mer for tekstil i utdanningen. I vår kultur er mønstringer del av vår arv men jeg synes studenter i dag er «redde» for å gjøre noe med overflatene på sine produkter og dette ønsker jeg å gjøre noe med, via mønstringer på tekstil.

På Colleget finnes en imponerende samling digitale laserkuttere og graveringsmaskiner, 3D printere for plast, pulver og keramikk, digitale tekstilprintere, digital broderingsmaskin og water jet cutter.

I løpet av mitt opphold de ga meg mulighetene til å bygge opp mønstre og benytte meg av mange av maskinene.

Instituttledelsen var interessert og engasjert, og oppmuntret meg til å reise, noe jeg satte stor pris på.

Forberedelser før oppholdet

Jeg tok kontakt med Swansea College of Art med mine ønsker, og hva jeg ville lære mer om. De var velvillige og imøtekommende, og satte sammen et program ut i fra mine ønsker, med workshops og opplæring, samt egentid til å dykke ned i surface pattern design i Illustrator programmet.

Jeg forberedte meg grundig før jeg dro for å få maksimalt ut av oppholdet. Dette innebar å gjøre meg kjent med institusjonen jeg skulle besøke og omgivelsene, og ta med meg utstyr slik at jeg kunne arbeide med å lage nye mønstre når jeg hadde tid til overs. Jeg skulle jo være der i 20 dager og det betydde mange kvelder med kreative prosesser.

Her er et mønster i papirremser som er stokket om, rapportert, speilvendt og ble trykket på ull.

Hva gjorde jeg der?

Jeg deltok på mange workshops for å lære meg ulike teknikker, og så hadde jeg tid til å praktisere det jeg hadde lært, og dette fungerte veldig fint. Det var workshops om tekstilprinting, lasergravering- og kutting, sandblåsing på tekstil, glass, lær og flis, og jeg fikk grundig opplæring.

Jeg fikk prøve meg på 3D printing, og gjorde da et prosjekt med utgangspunkt i min fars blonde, og et produkt ble et antislip underlag.

Hvordan påvirket oppholdet min kompetanse?

Gjennom oppholdet har jeg fått en bredere forståelse av mønstre og overflater, og hvordan dette er mer og mer aktuelt. Jeg er tryggere i rollen når jeg skal lære bort til studentene, og jeg har fått idéer til tverrfaglig samarbeid på fakultetet, og til videre internasjonalt samarbeid.

Jeg har fått økt forståelse for maskinparkens muligheter og gjennom samarbeid med kollegaer ved Swansea College of Art har jeg styrket min kompetanse i engelsk.

Hvilke konkrete resultater har utvekslingsoppholdet ført til ved Institutt for produktdesign?

Da jeg kom hjem holdt jeg foredrag for kollegaer på instituttet for å bringe videre alt jeg hadde lært, og vi var enige om at «vi må ha en tekstilprinter som de har i Swansea!". Som sagt, så gjort.

En slik maskin er et stort løft for tekstilavdelingen på produktdesign, og fører til en kompetanseheving for hele instituttet, og ikke minst for studentene.

De får en unik mulighet til å øke forståelsen for mønstre og overflater, til å se overføringsmulighetene i det de lager fra tekstil til de andre materialområdene og over til produkt, og erfaring med å gjøre egne estetiske overflate vurderinger. Det er avgjørende å trene øynene til å forstå estetikk for å kunne lage attraktive produkter for brukerne.

Vi har planer om å lage egne prosjekter for studentene, og organisere «print-kvelder» på instituttet, hvor også ansatte kan prøve maskinen.

Maskinen skal være et samarbeid med institutt for estetiske fag, og studieprogrammet mote og produksjon.

Den gir også muligheter for internasjonalt samarbeid. Vi planlegger et besøk fra Swansea til en workshop som instituttet skal arrangere, og det er planer om videre samarbeid. Samtidig utforsker vi mulighetene for å utvikle et strategisk partnerskapsprosjekt innenfor Erasmus+ programmet med relevante europeiske partnerinstitusjoner.

Jeg er veldig fornøyd erfaringene fra Erasmus+ ansattutvekslingsoppholdet i Swansea, og hva det har betydd for egen kompetanseutvikling og for den videre faglige utviklingen av tekstilområdet ved Institutt for produktdesign. Jeg reiser gjerne ut igjen!