Engelske navn på fakulteter og administrative enheter | Språk og oversettelse | Kommunikasjon og profil - Ansatt

Engelske navn på fakulteter og administrative enheter

Engelske navn på fakulteter og administrative enheter

Her finner du en oversikt over engelsk navn på universitetet, fakulteter, institutter, sentre og administrative enheter ved OsloMet.
 • Universitetsnavn og forkortelse

  • OsloMet – storbyuniversitetet (OsloMet)

  • OsloMet – Oslo Metropolitan University (OsloMet) 

 • Studiesteder

  • Studiested Kjeller - Kjeller Campus 

  • Studiested Pilestredet - Pilestredet Campus 

 • Ledelse, styret og stab

  • Rektor - The Rector 

  • Styret - The Board 

  • Stab - Management Advisory Service 

 • Divisjon for utdanning og bibliotek

  Divisjon for utdanning og bibliotek - Division for Education and Library

  • Stab - Management Advisory Services 

  Avdeling for utdanning - Department of Education 

  • Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling - Section for Analysis and Quality of Education 

  • Seksjon for digitalisering av utdanning - Section for Digitalisation of Education 

  • Seksjon for karriere, internasjonalisering og studentliv - Section for Career Services, Internationalisation and Student Services 

  • Seksjon for opptak og vurdering - Section for Admissions and Assessment 

  Universitetsbiblioteket - The University Library OsloMet 

  • Biblioteket Kjeller - The Library Kjeller 

  • Biblioteket P35 - The Library P35 

  • Biblioteket P48 - The Library P48 

  • Helsefagbiblioteket - The Health Science Library 

  • Medieseksjonen - Section for Multimedia 

  • Seksjon for samling og system - Section for Collections and Systems

 • Divisjon for FoU

  Divisjon for FoU - Division for R&D

  • Avdeling for forskning og utvikling - Department of Research and Development 
 • Divisjon for digitalisering og virksomhetsstyring

  Divisjon for organisasjon og infrastruktur - Division for Organization and Infrastructure

  • Stab - Management Advisory Services 

  • Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning - Records and Information Management Section 

  • Enhet for sikkerhet og beredskap - Unit for Security and Preparedness 

  Avdeling for Eiendom - Department of Facilities Management 

  • Seksjon for tjenestestyring og brukerstøtte - Section for Facilities Management and User Support 

  • Seksjon for drift og husøkonomi - Section for Technical Operations/Maintenance 

  Avdeling for HR - Department of Human Resources 

  • Seksjon for rekruttering og arbeidsbetingelser - Section for Recruitment and Working Conditions 

  • HR fellestjenester - HR Shared Services 

  Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon - Department of External Relations and Communications  

  • Seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling - Section for External Relations 

  • Seksjon for profilering, rekruttering og omdømme - Section for Marketing and Communications 

  Avdeling for IKT - Department of ICT 

  • Seksjon for tjenesteproduksjon - Section for Service Production 

  • Seksjon for kunde og servicedesk - Section for Customer and Service Desk 

  • Seksjon for tjenestestyring og utvikling - Section for Service Management and Development 

  Avdeling for økonomi - Department of Finance 

  • Seksjon for lønn - Section for Payroll  

  • Seksjon for regnskap - Section for Accounting 

  • Seksjon for økonomi og virksomhetsstyring - Section for Corporate Performance Management

  • Seksjon for innkjøp - Section for Procurement 

 • Senter for profesjonsstudier

  Senter for profesjonsstudier - Centre for the Study of Professions

  • Enhet for undervisning og forskning - Unit for Education and Research 
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning

  Senter for velferds- og arbeidslivsforskning - Centre for Welfare and Labour Research

  • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) - Work Research Institute (AFI) 
  • Velferdsforskningsinstituttet NOVA - Norwegian Social Research (NOVA) 
  • By- og regionforskningsinstituttet NIBR - Institute for Urban and Regional Research (NIBR) 
  • Forbruksforskningsinstituttet SIFO - Consumption Research Norway (SIFO) 
 • Fakultet for helsevitenskap

  Fakultet for helsevitenskap (HV) - Faculty of Health Sciences (HV)

  Institutt 

  • Institutt for atferdsvitenskap (AV) - Department of Behavioural Sciences

  • Institutt for naturvitenskapelige helsefag(NVH) - Department of Life Sciences and Health 

  • Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi (RHT) - Department of Rehabilitation Science and Health Technology

  • Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA) - Department of Nursing and Health Promotion

  Administrative enheter 

  • Fakultetsadministrasjonen - Faculty Administration 

  • Stab - Management Advisory Services 

  • Seksjon for HR - Section for Human Resources 

  • Seksjon for Økonomi -  Section for Finance 

  • Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering - Section for Academic Affairs and Internationalisation 

  • Seksjon for FoU - Section for Research and Development 

  Enheter under seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering 

  • Studieadministrativt kontor, P32 - Office for Study Administration, P32 

  • Studieadministrativt kontor, P50 - Office for Study Administration, P50 

  • Studieadministrativt kontor, Kjeller - Office for Study Administration, Kjeller 

 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

  Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) - Faculty of Education and International Studies (LUI)

  Institutt 

  • Institutt for barnehagelærerutdanning - Department of Early Childhood Education 

  • Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning - Department of Primary and Secondary Teacher Education 

  • Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning - Department of International Studies and Interpreting 

  • Institutt for yrkesfaglærerutdanning - Department of Vocational Teacher Education 

  Senter 

  • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) - National Centre for Multicultural Education (NAFO) 

  Administrative enheter 

  • Fakultetsadministrasjonen - Faculty Administration 

  • Seksjon for stab - Management Advisory Services 

  • Seksjon for HR - Section for Human Resources 

  • Seksjon for Økonomi - Section for Finance 

  • Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering - Section for Academic Affairs and Internationalisation

  • Seksjon for praksisadministrasjon - Section for Practical Training 

  • Seksjon for oppdragsadministrasjon - Section for Contract Work Administration 

  • Seksjon for FoU - Section for Research and Development 

 • Fakultet for samfunnsvitenskap

  Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) - Faculty of Social Sciences (SAM)

  Institutt 

  • Institutt for arkiv, bibliotek- og informasjonsfag - Department of Archivistics, Library and Information Science 

  • Institutt for journalistikk og mediefag - Department of Journalism and Media Studies 

  • Institutt for sosialfag - Department of Social Work, Child Welfare and Social Policy 

  • Handelshøyskolen - Oslo Business School 

  Senter 

  • Kompetansesenter for arbeidsinkludering - Centre for Work Inclusion 

  Administrative enheter 

  • Fakultetsadministrasjonen  - Faculty Administration 

  • Stab - Management Advisory Services 

  • Seksjon for HR - Section for Human Resources 

  • Seksjon for Økonomi - Section for Finance 

  • Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering - Section for Academic Affairs and Internationalisation 

  • Seksjon for FoU - Section for Research and Development 

 • Fakultet for teknologi, kunst og design

  Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) - Faculty of Technology, Art and Design (TKD)

  Institutt 

  • Institutt for bygg og energiteknikk  - Department of Civil Engineering and Energy Technology 

  • Institutt for estetiske fag - Department of Art, Design and Drama 

  • Institutt for maskin, elektronikk og kjemi - Department of Mechanical, Electronics and Chemical Engineering 

  • Institutt for informasjonsteknologi - Department of Computer Science 

  • Institutt for produktdesign - Department of Product Design 

  Enhet 

  • Makerspace - Makerspace 

  Administrative enheter 

  • Fakultetsadministrasjonen - Faculty Administration 

  • Stab - Management Advisory Services 

  • Kontor for lederstøtte - Office for Management Support

  • Seksjon for HR - Section for Human Resources 

  • Seksjon for Økonomi - Section for Finance 

  • Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering - Section for Academic Affairs and Internationalisation 

  • Seksjon for FoU - Section for Research and Development