Utdanningsutvalget - Ansatt

Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget har 16 medlemmer. Leder for utvalget er prorektor for utdanning. Øvrige medlemmer i utvalget er viserektor for FoU, en representant fra dekanat eller senterledelse fra hver enhet på nivå to, en representant fra universitetsbiblioteket, en administrativ representant fra fakultetene, tre studentrepresentanter, en representant for ph.d.-studentene og to eksterne representanter.

Utdanningsdirektøren eller den vedkommende bemyndiger er sekretær
for utvalget. Sekretæren rapporterer til utvalgsleder, og foreslår dagsorden og tilrådning i sakene i samråd med utvalgsleder.

Frist for oppmelding av saker:

Saker meldes til sekretariatet per e-post så tidlig som mulig. Saker som skal behandles i utdanningsutvalget, må oversendes i P360 (godkjent) i henhold til fastsatte frister (se oversikt under). Sakene må være tilstrekkelig utredet før de legges fram i utvalget.

Frister og framdrift høsten 2020 og våren 2021

Leveringsfrist –
saker til prorektor
Prorektors
kommentarfrist
Levering av ferdig
UU-sak
Utsending til UU Møte i UU
6. august 13. august 18. august 19. august 26. august
10. september 17. september 22. september 23. september 30. september
8. oktober 15. oktober 20. oktober 21. oktober 28. oktober
29. oktober 5. november 10. november 11. november 18. november
26. november 3. desember 8. desember 9. desember 16. desember
      13. januar 20. januar
21. januar 28. januar 2. februar 3. februar 10. februar
4. mars 11. mars 16. mars 17. mars 24. mars
8. april 15. april 20. april 21. april 28. april
6. mai 12. mai 18. mai 19. mai 26. mai
27. mai 3. juni 8. juni 9. juni 16. juni

Gå inn på Opengov for å finne møter og referater