Skip to Content

Teaching

Teaching

Rapporter kvalitetssikring og kvalitetsutvikling OsloMet

Sikring og vurdering av kvaliteten på våre utdanninger skal bygge på dokumentert informasjon som systematisk skal innhentes fra flere kilder, blant annet studentevalueringer og studentundersøkelser, samt nøkkeltall osv. På denne siden vil det årlig bli lagt ut rapporter både fra utdanningene (programrapporter), fakultetene og institusjonens egen rapport. Alle disse rapportene skal bygge på hverandre.

Sikring og vurdering av kvaliteten på våre utdanninger skal bygge på dokumentert informasjon som systematisk skal innhentes fra flere kilder, blant annet studentevalueringer og studentundersøkelser, samt nøkkeltall osv. På denne siden vil det årlig bli lagt ut rapporter både fra utdanningene (programrapporter), fakultetene og institusjonens egen rapport. Alle disse rapportene skal bygge på hverandre.

Årlige rapporter

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

Eksterne evalueringer

Andre aktuelle rapporter om kvalitet i studiene

Hatlevik, Ida (2012): Praksis i studiene. En undersøkelse blant praksisveiledere, faglærere og studenter ved fem profesjonsutdanninger (PDF). HiOA småskrift 2012 nr. 2

Storøy, Siri: Frafallsundersøkelsen - StudData panel 2 (PDF). SPS arbeidsnotat nr. 3 - 2010

Hatlevik, Ida (2009): Avgangsstudenten- studentenes vurdering av undervisning, praksis, studieforhold, tilegnet kompetanse, studieatferd og fremtidig utdanning (PDF). HiOA-notat 2009 nr 2

Frøseth, Mari Wigum og Caspersen, Joakim (2008): Tilbakeblikk på utdanningen - Yrkesaktivitet, mestring av yrke, oppfølging i arbeidslivet og vurdering av utdanningen  (PDF), HiO-notat 2008 nr 2, Høgskolen i Oslo, Senter for profesjonsstudier

Frøseth, Mari Wigum og Smeby, Jens-Christian (2007): Førsteårsstudentene - Utdanningsvalg, studieatferd og vurdering av studiet og undervisningsopplegg (PDF). HiO-notat nr. 1/2007

chatbot-portlet