Skip to Content

Research

Research

Tildeling av FoU-tid ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultetsstyret vedtok 5. juni 2013 nye retningslinjer for tildeling av FoU-tid. Disse retningslinjene får effekt for arbeidsplanene som skal legges våren 2016, og som skal gjelde for studieåret 2016/17.

Fordeling etter vanlig norm

De nye retningslinjene sier at fordelingen skjer med utgangspunkt i den vanlige normen på

  • 25 % for høgskolelektor
  • 35 % for førstelektor/førsteamanuensis
  • 45 % for professor/dosent

UF-tilsatte som ikke har FoU-tid vil ha 10 % til faglig fornying.

Resultatbasert innenfor tre års horisont

Kravet til resultat er som utgangpunkt følgende:

  • For en tilsatt med 45 % FoU-tid skal det innen en treårsperiode foreligge minst 3 tellende publikasjoner der den tilsatte har bidratt.
  • For en tilsatt med 35 % FoU-tid skal det innen en treårsperiode foreligge minst 2 tellende publikasjoner der den tilsatte har bidratt.
  • For en tilsatt med 25 % FoU-tid skal det innen en treårsperiode foreligge minst 1 tellende publikasjoner der den tilsatte har bidratt.

Med tellende publikasjoner menes publisering i autoriserte kanaler i DBH-systemet. Dersom det er avtalt ikke-tellende publisering i arbeidsplanen, kan dette tillegges vekt ved fordeling av FoU-tid.

Les vedtaket fra Fakultetsstyremøtet på Fakultet for samfunnsfag 5. juni 2013

chatbot-portlet