Skip to Content

Teaching

Teaching

Studentevaluering med bruk av referansegrupper

Evaluering med referansegrupper kan både arrangeres på studieprogramnivå og emnenivå.

 

Referansegrupper kan arrangeres på emnenivå for eksempel i form av en gruppe satt sammen av tre/fire studenter på emnet som fungerer som en referansegruppe for studentene på emnet. Referansegruppen  kan bidra til dialog om læringsopplegg mellom studenter og emneansvarlige i de enkelte fag som grunnlag for justeringer og forbedringer. Referansegruppene kan gjøre det lettere for studentene å fremme sine synspunkter på det faglige opplegget overfor utdanningen i løpet av semesteret.

Bruk av referansegrupper på emnenivå kan med fordel brukes som supplement til andre former for evalueringer. Om referansegrupper brukes som eneste form for evaluering av emnet anbefales det at referansegruppen og emneansvarlig møtes jevnlig og at referansegruppen får et ansvar for å innhente jevnlig informasjon fra alle studenter på emnet. Oppsummering av emneevalueringen ved bruk av referansegrupper kan med fordel gjøres på slutten av emnet slik at alle tilbakemeldinger i løpet av emnet kommer med.

chatbot-portlet