Campusprogrammet | Satsinger - Ansatt

The campus programme

The campus programme

According to OsloMet's Strategy 2024, we will develop modern university campuses that open for new forms of learning and collaborating and with room for more students. We will further develop the buildings in an environmentally friendly direction.
 •  

   

In the years to come we expect our number of student to increase, which means that we must run our business in a more area-efficient way. OsloMet's teaching, research and administrative work take place in rented buildings subject to time-limited leases, thus long-term planning is necessary when deciding how allocate land so as to best meet the institution's needs.

 • Bakgrunn

  I tråd med universitetets Strategi 2024 skal OsloMet utvikle moderne universitetscampuser med større kapasitet, tilpasset nye lærings- og samarbeidsformer. Bygningsmassen skal videreutvikles i bærekraftig retning, i samarbeid med våre utleiere.

  Vi regner med en økning i studenttallet i årene fremover, og OsloMet må drive sin virksomhet mer arealeffektivt. Universitetets undervisning, forskning og administrative arbeid foregår i leide bygninger med tidsavgrensede leieavtaler, og det er nødvendig med langsiktig planlegging av hvordan arealer skal disponeres for å svare på institusjonens behov.

  Ledelsen har derfor opprettet campusprogrammet, som skal ivareta en helhetlig campusutvikling i Oslo-regionen som støtter opp under universitetets virksomhetsstrategi. En del av arbeidet i programmet blir å definere hvordan OsloMet sin aktivitet på Romerike vil kunne bidra til å realisere strategien. Utflytting fra studiestedet på Kjeller ligger også under campusprogrammet.

  Arne-Vetle Gulliksen er engasjert som programleder frem til 2024. ​​​​​​​

 • Info fra fakultetene

 • Programleder

  Arne-Vetle Gulliksen er engasjert som programleder ​​​​​​​frem til 2024.

 • Styringsgruppe

  Rektor Curt Rice leder styringsgruppen, som har det overordnede ansvaret for at campusprogrammet når sine mål.

  Styringsgruppen er sammensatt av både interne og eksterne medlemmer, og ivaretar ulike perspektiv.
  ​​​​​​​
  Medlemmer av styringsgruppen:

  • Asbjørn Seim, direktør for digitalisering og infrastruktur, OsloMet - programeier
  • Gro Jamtvedt, dekan ved fakultet for helsevitenskap
  • Carl Christian Thodesen, dekan ved fakultet for teknologi, kunst og design
  • Oddgeir Osland, dekan ved fakultet for samfunnsvitenskap
  • Sarah Paulson, dekan ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
  • Ingvild Nordang,  hovedtillitsvalgt NTL
  • Marit Jakobsen Leganger, administrerende direktør Boligbygg Oslo KF
  • Morten Irgens, utviklingsdirektør og dekan ved Høyskolen Kristiania
  • Mats Ugland, studentrepresentant fra Kjeller og leder av studentrådet produktdesign
  • Elsa Kuvene Skaret, læringsmiljøansvarlig i Studentparlamentet

  Arbeidet i programmet vil involvere studenter og ansatte, og det vil informeres fortløpende om fremdrift og aktiviteter på interne nettsider, i IDF-møter og i andre relevante kanaler.

 • Direktiv

 • Kontakt

  Spørsmål til programmet? Send e-post til: campusprogrammet@oslomet.no