Skip to Content

Administrative support

Administrative support

Korleis bruke sosiale medier til rekruttering og hvordan bestille?

Sosiale medier kan vere ein effektiv og god kanal for å marknadsføre ledige stillingar ved OsloMet. Vi har to alternativ.

Bruke ansatte sine eigne nettverk

Den mest effektive kanalen er våre ansatte sine eigne nettverk, både analoge og digitale. Innhald delt av personar blir i større grad lest og delt vidare enn innhald delt av institusjonar/merkevare. Dersom våre tilsette informerer om ledige stillingar i sine nettverk aukar derfor sjansen for at informasjonen blir lest og delt vidare. OsloMet's kommunikasjonsavdeling oppfordrer alle til å lage ein LinkedIn profil og bruke den aktivt til å dele stillingsannonser og forskningsartikler ut i sine nettverk da erfaringen tilsier at nettverksannonsering er en av de mest effektive verktøyene for å få treff på stillinger vi legger ut og dermed kunne hente inn flere gode søkere. Pass på at du har en oppdatert profil der det går fram at du er ansatt på OsloMet.

For å få dette til må vi legge til rette for deling i digitale kanalar. Alle stillingsannonsar må utformes slik at dei ser bra ut når dei blir delt vidare i sosiale medier. Tittel må vere kort og intuitiv og bilete må støtte opp om innhaldet.

I tillegg må relevante ansatte informeres om aktuelle ledige stillingar og blir oppmoda til å dele dette vidare.

Les meir:

Annonsere i sosiale medier

Annonsering i sosiale medier kan vere ein god og effektiv måte å nå ut til potensielle ansatte. Via annonseplattformene på Facebook, instagram, LInkedIN og Google kan vi lage og målrette annonsar til potensielle søkere.

For å kunne sette opp ein annonse treng vi følgjande informasjon:

  • Kor i landet/verda skal vi annonsere?
  • Alder, maks. og min.?
  • Kva for utdanning bør målgruppa ha?
  • Kva for type arbeidsgjevar har målgruppa?
  • Kva for interesser har målgruppa?

Med presis informasjon om målgruppa aukar sjansane for at annonsane treff rett personar. Dette fører igjen til at vi får ein lav klikkpris på annonsane.

For å legge inn en bestilling på en annonse brukes online bestillingsskjema for å få målrettede annonser og bedre treff. Når du har lagt inn en bestilling sender du en kort beskjed til Marte Sollund som følger opp din bestilling.

Kontakt

Har du spørsmål eller ønskjer hjelp? Ta kontakt med Marte Sollund.

chatbot-portlet