Skip to Content

Employment

Employment

Health, Safety and Environment / Safety / Protection of privacy / Personvernerklæring

Sikring av personopplysninger i IT-logg

Redegjørelse for hvordan HiOA behandler personopplysninger i logger fra IT-systemer.

Hjemmelsgrunnlaget for behandling av personopplysninger i logger er, personopplysningsforskriftens §§ 2-8, 2-14 og 7-11, samt personopplysningslovens § 8 f).

Formålet med å logge aktiviteten i IT-systemer er å administrere systemet, sikre stabil drift og avdekke og oppklare uønskede hendelser.

Loggene er kategorisert som:

  • driftslogger - logger som normalt lages i HiOAs eller samarbeidspartneres IT-systemer og er utelukkende av teknisk interesse
  • sikkerhetslogger - logger basert på driftsloggene, men som inneholder data som identifiserer personer, kontoer eller enheter, og sammenstiller disse for å gi et bilde at hva som er gjort av personen, brukerkontoen eller enheten

HiOA har alminnelige sikkerhetslogger i sine IT-systemer. Det betyr at det meste av aktivitetene som brukere av systemene foretar seg etterlater elektroniske spor. Eksempler på slike elektroniske spor er; brukernavn, maskinadresse, nett-trafikk, tilkoblingstidspunkt, brukeraktivitet etc..

Der adgangskort benyttes for utskriftsløsningen logges det når og hvor kortet brukes. Telefonsentralen vil logge hvem som ringer, til hvilke nummer og tidspunktet for dette.

Personopplysningene gis fra den enkelte ansatte i forbindelse med innleggelse av, for eksempel navn og fødselsnummer i HiOAs øvrige systemer (Lønn, Personal, HR, adgangskort etc.).

Opplysningene eksisterer i loggene som en del av en større teknisk loggaktivitet. De hentes fra en rekke systemer hvor sentrale maskiner sikrer pålitelig trafikk mellom bruker og systemene.

Loggene utleveres i utgangspunktet ikke til andre, da de er ment som tekniske driftslogger for å sikre stabil drift. De kan utleveres til politi eller påtalemyndighet på grunnlag av rettslig kjennelse. Høgskoledirektøren kan be om å få logger utlevert iht. Personopplysnings-forskriften § 7- 11, jf. § 9-2 (2).

Driftsloggene slettes i ulike intervaller alt ettersom hvilke «oppgaver» maskinene har. Normalt vil loggene slettes på halvårlig basis, men det forekommer at man tar vare på logger i lengre tid, for eksempel for å se utviklingstrekk i bruk av IT-systemer.

Sikkerhetsloggene slettes etter bruk.

Sikkerhetslogger og driftslogger er kun tilgjengelige for dem på IT-avdelingen med administrator-rettigheter og som i tillegg kan identifiseres med personlig bruker. Samtlige på IT-avdelingen har underskrevet taushetserklæring.

Det er etablert en policy for hvordan logger skal håndteres på IT-avdelingen.

IT-direktøren er delegert det daglige ansvaret for behandling av loggene fra IT-systemene som driftes av HiOA. Det innebærer å sørge for at det er utarbeidet nødvendige rutiner for blant annet å sikre konfidensialitet, kvalitet og at opplysningene ikke lagres lengre enn nødvendig samt sikre at det tilbys nødvendig forutsigbarhet i hvordan opplysningene håndteres.

Kontakt

Ingrid S. Jacobsen

Phone :
67 23 55 34
E-mail :
Url :
Ingrid S. Jacobsen

Rektors Stab: Emelie Høglund

Phone :
67 23 55 93
E-mail :

Avd. Utdanning: Marius Stene Fuglum

Phone :
67 23 53 81
E-mail :

Avd. Utdanning: Royne Kreutz

Phone :
67 23 58 90
E-mail :

Avd. FoU Espen Eidlaug

Phone :
67 23 50 38
E-mail :

HR: Malin Smit

Phone :
67 23 83 72
E-mail :

ØK: Gisle Mossige

Phone :
67 23 58 85
E-mail :

SDI: Olga Pakhomova

Phone :
67 23 57 64
E-mail :

Avdeling Eiendom: Kerstin Skagerlund Vatvedt

Phone :
67 23 51 59
E-mail :

Avdeling IKT: Stig Muren

Phone :
67 23 58 40
E-mail :

Universitetsbiblioteket (Medieseksjonen): Henrik Thorsen

Phone :
67 23 52 26
E-mail :

Universitetsbiblioteket: Vilde Farup Halvorsen

Phone :
67 23 52 69
E-mail :

Avd. SK: Hallvard Lavoll

Phone :
67 23 51 09
E-mail :

Fakultet HV: Vibeke Emma Myrebøe Meijer

Phone :
67 23 84 15
E-mail :

Fakultet HV: Berit Nygård

Phone :
63 23 80 90
E-mail :

HV: FoU Eirik Dåstøl Langeland

Phone :
67 23 54 65
E-mail :

Fakultet LUI: Jorunn Wiig Strømberg

Phone :
67 23 71 08
E-mail :

LUI: FoU Nina Hestnes

Phone :
67 23 70 76
E-mail :

Fakultet SAM: Mette Sandberg

Phone :
67 23 73 58
E-mail :

SAM: FoU Inger Johanne Flatland

Phone :
67 23 60 87
E-mail :

Fakultet TKD: Sigrun Vedø

Phone :
67 23 69 05
E-mail :

Fakultet TKD: FOU og Adm./underv. Cecilia Roberts

Phone :
67 23 85 56
E-mail :

SPS: Thea Bertnes Strømme

Phone :
67 23 51 02
E-mail :

SVA: Elsbet Vestvatn

Phone :
992 88 396
E-mail :

SVA FoU: Silvia Alfreider

Phone :
988 91 994
E-mail :

chatbot-portlet