Retningslinjer for utnevnelse av æresdoktorer ved OsloMet – storbyuniversitetet

Retningslinjer for utnevnelse av æresdoktorer ved OsloMet – storbyuniversitetet

This information is only available in Norwegian. Click the "NO" button in the header to go to the Norwegian version.