Skip to Content

Administrative support

Administrative support

Rooms and premises / Premises and equipment

Guidelines for display of cinematographic works at OsloMet

It is allowed for students and academic staff at OsloMet to show cinematographic works (movies) in our premises.

HiOA, nå OsloMet, har inngått avtale om rett til offentlig fremføring av audiovisuelle verk, det vil si filmvisning, i OsloMets lokaler. Avtalen er inngått mellom Høgskolen i Oslo og Akershus og Motion Picture Licensing Company Norge AS (MPLC) som lisensierer retten til offentlig visning av film/audiovisuelle verk på vegne av en rekke rettighetshavere. Avtalen gjelder fra og med 22. mars 2017.

Offentlig visning av rettighetsbelagte filmer

Lisensen gir rett til offentlig fremvisning av filmverk, rettighetsbelagte spillefilmer og andre beskyttede audiovisuelle programmer og produksjoner fra rettighetshaverne som MPLC representerer.

Tillatelsen gjelder kun i OsloMets lokaler

Lisensen gir rett til filmframvisning på disse premissene:

  • Offentlig fremføring for publikum skal kun foregå i OsloMets lokaler.
  • Lisensen gjelder for alle studenter og vitenskapelig ansatte ved OsloMet. Med vitenskapelig tilsatt menes enhver for underviser studenter ved OsloMet i form av forelesninger, seminargrupper eller liknende.

Liste over MPLCs samarbeidspartnere (Rettighetshavere).

Avtalevilkår for visning av film/audiovisuelle verk på OsloMet.