Ressurser | Felles studentsystem - Ansatt

Ressurser for tilsatte i FS

Ressurser for tilsatte i FS

FS-pålogging

Pålogging til FS skjer via skrivebordet på din pc - se veiledning for hjelp til pålogging.

Taushetsplikt

Som bruker av FS ved OsloMet, er du forpliktet til å bevare taushet om opplysninger som angår

  • registrerte personers personlige forhold
  • programvare og rutiner som ikke er alminnelig tilgjengelig i håndbøker og lignende

Du er forpliktet til å holde deg orientert om hva personopplysningsloven omfatter.

Det er ikke er lov til å:

  • låne ut FS passordet til andre, herunder oppbevare på en slik måte at det kan være tilgjengelig for andre
  • publisere opplysninger med fødselsnummer

Vær oppmerksom på at taushetserklæringen du underskriver som saksbehandler i staten også gjelder etter avsluttet arbeidsforhold.

Brudd på taushetsplikten kan medføre straffeansvar etter straffeloven § 121, jf. forvaltningsloven §13. Det kan også ilegges straffeansvar ved brudd på personopplysningsloven § 48.

Innlogging i FS

Innlogging til FS skjer via skrivebordet på din pc.

Trykk på FS ikonet på skrivebordet og logg på med vanlig OsloMet-brukernavn og eget FS-passord tilsendt fra fs-hjelp@oslomet.no

 

Passord må byttes etter første innlogging. 

Noen ganger vil en oppleve å måtte fylle inn OsloMet-passordet sitt i en egen dialogboks før selve FS-innloggingen dukker opp.

Dersom FS henger og det er umulig å lukke FS, må dette gjøres i Programkiosk. Innlogging til Programkiosk finnes på startsiden til www.fellesstudentsystem.no

Domain\username: ada\ «ditt OsloMet-brukernavn»
Passord: «ditt OsloMet-passord»

Trykk på ikonet «Logg av FS Prod» og FS lukker seg.

Det er også mulig å logge på FS via Programkiosk ved å trykke på ikonet «FS Prod».

Ta kontakt med din fs-superbruker dersom du opplever problemer med FS innlogging eller har andre spm knyttet til FS.


Rettigheter og bestilling av nye brukere i FS

Rettigheter til å lese, opprette, endre og slette data i FS styres av roller. OsloMet har ca. 250 aktive FS-brukere. Disse brukerne har ulike arbeidsoppgaver og derfor ulike krav til rettigheter i FS.

Det er FS-hjelp sentralt som oppretter nye saksbehandlere og som tildeler rettigheter i FS på grunnlag av informasjon fra FS-superbruker eller leder på fakultetet. Merk at den nye brukeren må være opprettet i BAS før vedkommende kan få tilgang til FS. Informasjon om ny FS-bruker og hvilke roller vedkommende skal ha, skal sendes til fs-hjelp@oslomet.no via skjema tilsendt superbrukerne 22.12.16.

Alle brukere får leserettighet til nesten alle data i FS. Andre rettigheter skal tildeles ut fra arbeidsoppgaver og kompetansenivå, og sikre at de tilsatte får utført sine arbeidsoppgaver. Prinsippene for tildeling av roller kan du lese om i OsloMet sitt eget Policy-notat om roller.

Rettighetene i FS er definert som 62 ulike brukerroller. Foruten de grunnleggende rollene i FS_LES1 og FS_ALLE må andre roller bestilles for den enkelte bruker. Det finnes seks brukerroller som er kritiske, og som kun et fåtall FS-brukere ved institusjonen skal ha. Det er : BREV, EKS3, KODE, STUDENTWEB, STUDIE2 og SYSEIER.

Rollebeskrivelser

Beskrivelse av hvilke rettigheter og arbeidsoppgaver den enkelte rolle er knyttet til, samt en anbefaling for hvem som bør ha rollen ved OsloMet

Relevante FS-brukerveiledninger og rutinebeskrivelser.

Unit sine egne beskrivelser av rollene.