Reservere møterom | Rom og lokaler - Ansatt

Reservere møterom

Reservere møterom

Veiledningen viser hvordan du finner møterom og lager en møteinnkalling med reservasjon av møterom i Outlook, og i Outlook Online.

Enkelte møte- og spesial rom kan være reservert for bestemte enheter eller grupper.

Save

Need help?

Need help?