Skip to Content

Tools and support

Tools and support

IT Support

Utskrift

Printerservice

Service

 • Kontakt leverandør, se servicetelefon på printer.
 • Husk å oppgi printernummer.

Toner

 • Leveres automatisk, men kan bestilles direkte fra leverandør, se servicetelefon på printer.
 • Husk å oppgi printernummer.

Lokal HP-printer

 • Kontakt Brukerstøtte IT for service og toner.
 • telefon

  Kontakt Ricoh på servicetelefon: 22 58 78 00. Husk å oppgi printernummer

 • telefon

  Skriv ut fra mobil eller nettbrett på mobileprint.oslomet.no

Installere skriver/printer

Skriveroversikt

Utskriftstjenester for ansatte

1. Hva er Pullprint?

2. Skriveroversikt på campus

3. Bestille toner og service til printere

4. Multifunksjonsprintere (MFP) og vanlige skrivere

4.1 Velge standardskriver

4.2 Legge til vanlig skriver

4.3 Om skrivertyper og plassering

4.4 Kopiering

4.5 Skanning

5. Sjekkliste ved feil med utskrift

1. Hva er Pullprint?

Navnet Pullprint betyr å «dra utskriften til seg». Pullprint-maskinene er montert med kortleser som leser/autentiserer adgangskortet til studenter og tilsatte.

Utskriftskøen heter Pullprint som har et nettverk av printere, og utskriften kan hentes i en av disse.

Pullprint er selve utskriftsdelen til Safecom, som er utskrifts- og betalingssystemet som brukes på HiOA.

Skjermbilde: Hvordan Pullprint-systemet er organisert til skrivere

2. Skriveroversikt på campus

Man velger selv når og hvor man henter utskriften ved å gå til et av utskriftspunktene. Gjelder kun Pullprint-skrivere med montert kortleser.

Hentefrist innen 24 timer

Utskrift sendt til Pullprint-kø blir liggende i 24-timer før den slettes på Safecom-serveren.

3. Bestille service og toner til printere

All printer-service utføres av leverandøren. Ricoh- og Sharp-printere, dvs. multifunksjonsprintere (MFP), er merket med kontaktinformasjon for bestilling av service.

 • Husk å oppgi printernummer/individnummer på printeren ved kontakt med leverandørservice. 

Tonerkassetter skal leveres automatisk av leverandør før det er tomt, men det kan også bestilles direkte på telefon hvis det mangler. Se kontaktinfo hos leverandør.

Kontakt Ricoh

Servicetelefon: 22 58 78 00

E-post: kundesenter@ricoh.no

Kontakt Sharp

Servicetelefon: 23 17 09 60

Service/toner til HP-fellesprinter

Kontakt BIT dersom din avdeling/enhet har HP-printer som fellesprinter.

 • BIT leverer tonere kun til felles HP-printere.

Service/toner til lokal skriver

BIT utfører _ikke_ service eller tonerskifte på lokal skriver plassert på kontor.

 • Avdelingen/enheten har ansvaret for lokale printere og enheten må selv kontakte leverandør for service/toner.

4. Multifunksjonsprintere (MFP) og vanlige skrivere

Alle Ricoh-maskiner med kortleser støtter fargeutskrift, men kun multifunksjonsprintere (MFP) støtter A3-papirstørrelse, skanning og kopiering.

Disse tjenestene er først og fremst tilgjengelig på multifunksjonsprintere:

 • Utskrift – fra PC til papir
 • Kopiering – fra papir til papir
 • Skanning – fra papir til PC

Telefaks er ikke tilgjengelig på våre multifunksjonsprintere.

Ta eventuelt kontakt med en av resepsjonene på campus for å sende fax.

4.1 Sette standardskriver / Set default printer

 1. Søk etter "Printers"(eller "Skriver" dersom språk på din PC er Norsk) fra søkefeltet på oppgavelinjen.
 2. Velg "Printers & Scanners" i trefflisten.
 3. Under Printers & Scanners: Klikk på "Add a printer... "
 4. Finn "Pullprint on print" i listen over printere.
 5. Klikk på "Add device" – Pullprint blir satt som standardskriver.

Skjermbilde: Legg til printer

4.2 Legge til vanlig skriver

Det finnes andre lokale skrivere utenom Pullprint. Du kan lete opp og installere en lokal skriver på følgende måte.

Legge til vanlig skriver for Windows 10:  
 1. Søk i søkefeltet: "Printer" - for å installere annen skriver (lokal printer) på OsloMet.
 2. Velg: Advanced printer setup

Skjermbilde: Søk etter "printer" velg Advanced printer setup

 1. Finn: Lokal skriver/printer i ditt bygg/etasje.
  1. Bygg-Rom/Plassering:  eks. FG5-FG103.
  2. Forklaring: Skriveren er lokalisert i Falbesgate 5, rom 103, dvs. 1. etasje, rom 103.
 2. Klikk: Next
 3. Skriveren blir deretter installert.

Skjermbilde: Finn ønsket printer i oversikten

4. Avslutt installering:

Skjermbilde: Avslutt installering av vanlig skriver.

4.3 Om skrivertyper og plassering

4.3.1 Forklaring om skrivertyper
A. MFP

Multifunksjonsprinter (MFP) av merke Ricoh eller Sharp; kopiere, skanne og skrive ut.

Mange MFP-skrivere har Pullprint-funksjon, det vil si at de har kortleser påmontert der brukere autentiserer seg før de velger hva de skal gjøre.

B. Fargeskriver

Kun fargeskriver, eks. merke HP Laserjet.

C. Pullprint

På Pullprint kan du kopiere, skanne og skrive ut. Den krever imidlertid bruk av adgangskort som avleses på en påmontert kortleser på skriveren.

En pullprint-utskriftskø er en kø med mange printere tilgjengelig på hele Campus.

Fristen for å hente utskrift er 24 timer på et av utskriftspunktene:

Skriveroversikt på PilestredetSkriveroversikt på Kjeller

4.3.2 Forklaring om skriverplassering

Plassering av skrivere er følgende: P46-PA497-MFP

 • Bygg: P46 står for Pilestredet og bygning 46
 • Fløy: Bokstavkoden etter bindestrek (-) står for fløyen i bygget, eksempelvis fløy PA
 • Etasje: Første tall står for etasje, eksempelvis 4. etasje i PA_4_97

4.4 Kopiering

På multifunksjonsprintere (MFP) kan man også kopiere.

På noen Ricoh-multifunksjonsprintere må studenter og tilsatte bruke adgangskortet på kortleser før man kan kopiere. Det gjelder spesielt multifunksjonsprintere som står åpent for alle.

 • Kopiering: Trykk på knappen Kopi /  Copy øverst til venstre ved siden av displayet. Bruk den som en vanlig kopimaskin.

Ta kontakt med BIT@oslomet.no hvis maskinen skal låses for bruk av adgangskort på kortleser.

4.5 Skanning

På multifunksjonsprintere (MFP) kan man også skanne og kopiere.

 1. Skanning: Dra kortet på printeren for autentisering. Velg E-post /  E-mail i displayet. Det er kun materen på toppen som kan brukes ved skanning.
 2. Avsender og mottaker er deg selv.
 3. Du vil motta en PDF, eller et annet format du velger, som vedlegg på e-post. Dette kan i noen tilfeller ta litt tid.

Gi beskjed til BIT@oslomet.no hvis maskinen skal låses for bruk av adgangskort på kortleser.

5. Sjekkliste ved feil med utskrift

Sjekkpunkter du bør ha gjennomgått før du tar kontakt med BIT dersom du har utskriftsproblemer. Tilsatte kontakter i første omgang servicetelefonen for Ricoh dersom det er feil på en Ricoh-printer.

5.1 PC uten tilknyttet skriver / printer

Alle HiOA-PC-er skal ha Pullprint installert. Dersom du bruker en HiOA-PC uten Pullprint, kan du inst|allere Pullprint.

Hjelper ikke dette, gi beskjed til Brukerstøtte IT (BIT) på e-post: BIT@oslomet.no

5.2 Tom for toner / blekk

Dersom en skriver er tom for toner / blekk må du kontakte servicetelefonen til den printeren det gjelder, eks. Ricoh, se Bestille toner.

5.3 Tom for papir

Dersom en skriver er tom for papir, kontakter du administrasjonen ved din avdeling/enhet. Papir til skrivere og fakser er avdelingens ansvar.

5.4 Utskrift av store filer / mange sider

Dersom du skal skrive ut mange sider er det lurt å sjekke skriveren ved først å skrive ut den første siden. Dersom den kommer ut, kan du skrive ut de resterende sidene.

5.5 Dele opp utskriftsjobber

Det kan også være lurt å dele opp store utskriftsjobber. For eksempel skrive ut side 1-50, deretter side 51-100.

5.6 Ikke tilgang til skriver

Dersom du ikke har tilgang til skriver på din HiOA-PC/HiOA-Mac, må du legge til skriver på nytt.

Dersom du nylig har skiftet passord, får du ikke tilgang til skriver(e) som er lagt inn på din private datamaskin (PC/Mac). Melding er gjerne Server offline e.l. Du må da legge til skriver på nytt. Gå til veiledninger for installering av skriver/printer.

Contact IT Support (BIT)

IT Support on campus Pilestredet

Phone :
67235555
E-mail :
Place/Address :
SG29
Time/Opening Hours :
Support phone: Monday to Thursday 08:00-15:45 (Fridays until 15:00). Visiting hours: Monday-Friday: 09:00-15:00
Url :
Report an issue to IT Support (BIT)

IT Support on campus Kjeller

Phone :
67235555
E-mail :
Place/Address :
1st floor in the main building
Time/Opening Hours :
Support phone: Monday to Thursday 08:00-15:45 (Fridays until 15:00). Visiting hours: Monday-Friday: 09:00-15:00
Url :
Report an issue to IT Support (BIT)

Password

Url :
Forgotten your password?

System service messages

Url :
System service messages

Din tilbakemelding!

Url :
Hvor fornøyd er du med tjenestene BIT leverer? Svar her!