Skip to Content

Personvernerklæring for påmelding til obligatoriske og frivillige møter

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan OsloMet håndterer dine personopplysninger i forbindelse med påmelding til obligatoriske og frivillige møter, arrangement og seminarer ved OsloMet.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi om deg?

Når du melder deg på møter og seminarer ber vi deg blant annet om å registrere følgende personopplysninger: Navn, adresse, ar beidssted, stilling, e-post, telefon og ulike behov for tilrettelegging (mat, overnatting)

Når du har meldt deg på, sender vi deg en bekreftelse på e-post dersom du ønsker det.  

Formål og rettslig grunnlag

Formålet med registreringen er at vi skal ha oversikt over hvem som deltar, kunne administrere arrangementet, og ivareta deg som deltaker. 

Deltakelse på obligatoriske arrangement for ansatte følger av arbeidsavtalen med deg som ansatt. Behandlingsgrunnlaget for obligatoriske arrangement er dermed personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) «avtale» og art. 9 nr. 2 a) «uttrykkelig samtykke»  dersom det behandles helseopplysninger.

Deltakelse på frivillige arrangement er opp til den enkelte. Behandlingsgrunnlaget er samtykke etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a) «samtykke» og art. 9 nr. 2 a) «uttrykkelig samtykke»  dersom det behandles  helseopplysninger.

Dersom det skal behandles helseopplysninger eller andre særlige kategorier personopplysninger kreves det uttrykkelig samtykke. Slikt samtykke gis ved å hake av for samtykke inne i påmeldingsskjemaet. Informasjon om hvordan dataene behandles i det enkelte arrangement skal følge med eller framgå i skjemaet. 

Generell behandling ved påmelding                         

Personopplysningene innhentes fra deg og registreres i UiO-nettskjema. Basert på registrerte data kan vi ta ut generelle rapporter med nøkkelinformasjon, for eksempel antall deltakere og ulike behov for tilrettelegging.

Opplysningene lagres i UiO-nettskjema og slettes etter at arrangementet er avsluttet. UiO-nettskjema gjennomfører dessuten en automatisert sletting av personopplysninger i sine nettskjema jevnlig.  

Oversikt over deltakere sendes til bestillingsverktøyet Min bestilling, dersom det skal bestilles mat og eller drikke til arrangementet. Formålet med denne oversendelsen er at økonomiseksjonen som skal påse at reglementet for statens satser ved bestilling av mat og drikke er fulgt. Ulike behov for tilrettelegging av mat og drikke oppgis avidentifisert.   

Oversikt over deltakere, og ulike behov for tilrettelegging, sendes på kryptert epost til hotellet og eventuelle andre arrangører som har ansvar for å legge til rette for den enkelte.  

Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn, retting og sletting av dataene som er registrert om deg.

Se nettside om Dine rettigheter

 Kontakt

Se nettside om Kontakt
 

chatbot-portlet