OsloMet Holmlia - Ansatt

OsloMet Holmlia

OsloMet Holmlia

OsloMet har etablert et senter på Holmlia som rommer ulike fag- og forskningsmiljøer.

OsloMet og Oslo Kommune ønsker å utvikle et kraftsenter for forskning og utdanning, som gjennom forpliktende samarbeid bidrar til økt velferd og verdiskaping. Gjennom tydeligere tilstedeværelse i bydel Søndre Nordstrand vil vi fellesskap levere løsninger til samfunnets beste.

Utsiden av Holmlia Senter.

Ved å etablere arenaer og tilbud som setter befolkningens behov og utvikling av det offentlige tilbudet i sentrum, vil satsningen bli en drivkraft for økt tverrprofesjonell samhandling i våre utdanninger.

Vi skal

  • skape relevante praksisplasser i bydelens kjernevirksomheter, blant annet i barnevern, skole og NAV
  • utvikle den tverrfaglige forskningen
  • rekruttere studenter og øke synlighet med mastertorg, informasjonsdager og arrangementer
  • tilby kontor- og møteplasser for forskere, stipendiater, masterstudenter og studenter i praksis
  • styre og synliggjøre OsloMet sin flerkulturelle profil i utdanning, forskning og utviklingsarbeid