online-bestilling - Ansatt

Profileringsmateriell

Profileringsmateriell

Gjennom OsloMets grafiske produksjonsverktøy kan du selv sette opp plakater, flyere og roll-ups.

Grafisk produksjonsverktøy

Med det grafiske produksjonsverktøyet kan du sette opp egne flyere, plakater eller roll-ups til bruk i forbindelse med konferanser, arrangementer eller standvirksomhet. 

Bruk av verktøyet

Produksjon:
 1. Logg på via FEIDE
 2. Velg ønsket antall
 3. Rediger materiell
 4. Fyll inn kostnadskode og send til Byråservice for trykking eller skriv ut på en av OsloMets printere

Lagring: 
 1. Velg "legg til i lagrede dokumenter"
 2. Velg "min konto" fra toppmenyen
 3. Velg "mine lagrede dokumenter". Du vil da få opp et arkiv av alt du har lagret tidligere. 
 4. For å få opp dokumentet du har lagret må du klikke på "rediger dokument". Hvis du trykker på selve bildet vil du få opp en ny mal

 

Hva bør jeg tenke på når jeg lager informasjonsmateriell?

 • Vurder om trykket materiell er det riktige for ditt informasjonsbehov
 • Tenk på hvem som er målgruppen og hvilke informasjonsbehov de har. Spiss teksten mot målgruppen. Skriv tydelig og forståelig slik at det er lett å forstå budskapet.
 • Ikke skriv for langt!  Henvis heller til en nettside hvor det er mulig å finne mer informasjon. Bruk gjerne punktlister for å gjøre teksten lettere å lese.  

 

Eksempler på bruk av verktøyet

 
Flyer

Eksempel på flyerforside Eksempel på flyer bakside

 

Plakat

Eksempel på plakat med loddrett tekst   Eksempel på plakat med vannrett tekst og bilde

 

Roll-up

Roll-up eksempel vannrett med fargefelt og bilde  Roll-up eksempel vannrett med bildefelt  Roll-up eksempel lodrett med bilde- og fargefelt