Om forskningsadministrasjonen - Ansatt

Om FoU-seksjonen ved SAM

Om FoU-seksjonen ved SAM

Medarbeiderne i FoU-seksjonen ved fakultetet er kontaktpersoner for ulike institutter/enheter. I tillegg har vi hovedansvar for ulike oppgaver for hele fakultetet.

Kathleen Jennings

Seksjonssjef FoU

Anne Thorsen

Forskerutdanning:

 • Administrasjon av doktorgraden i sosialt arbeid og sosialpolitikk
 • Sekretær for doktorgradsutvalget

Birgit Abfalterer

Forskerutdanning:

 • Administrasjon av doktorgraden i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Forskningsadministrasjon: 

 • Nettsider og nettarbeidsplass

Inger Johanne Flatland

Forskningsadministrasjon:

 • Kontaktperson for Handelshøyskolen ved OsloMet, ABI og JM
 • Søknader om ekstern finansiering*
 • Datasikkerhet/ personvern
 • NSD/ REK
 • Publisering og Cristin (superbruker)

Hege Nedberg

Forskningsadministrasjon: 

 • Kontaktperson for Handelshøyskolen OsloMet, og Institutt for sosialfag
 • Søknader om ekstern finansiering*
 • EU-midler
 • Publisering og Cristin (superbruker)
 • Sekretær for FoU-utvalget ved fakultetet 

Kaarina Ritson

Forskningsadministrasjon: 

 • Kontaktperson for Institutt for sosialfag
 • Søknader om ekstern finansiering*
 • EU-midler
 • EØS-midler, COST Action
 • Søknader om språkvask/oversettelse 

*Dette innebærer Informasjon om utlysninger, søknadsveiledning, partnersøk,

gjennomlesning/kvalitetssikring av søknader (råd og tips), støttebrev, kontraktsinngåelse