Engelske navn på fakulteter og administrative enheter | Språk og oversettelse | Kommunikasjon og profil - Ansatt

Norwegian and English names of the faculties and units

Norwegian and English names of the faculties and units

Overview of the Norwegian and English names of the university, the faculties, the departments, the centres and the administrative units at OsloMet.
 • Name of the university and abbreviation

  • OsloMet – storbyuniversitetet (OsloMet) 

  • OsloMet – Oslo Metropolitan University (OsloMet) 

 • Campuses

  • Studiested Kjeller - Kjeller Campus 

  • Studiested Pilestredet - Pilestredet Campus 

 • The management and the board

  • Rektor - Rector 

  • Styret - The Board 

  • Stab - Management Advisory Service 

 • Division for Education and Library

  Divisjon for utdanning og bibliotek - Division for Education and Library

  Stab - Management Advisory Services 

  Avdeling for utdanning - Department of Education 

  • Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling Section for Analysis and Quality of Education 

  • Seksjon for digitalisering av utdanning Section for Digitalisation of Education 

  • Seksjon for karriere, internasjonalisering og studentliv Section for Career Services, Internationalisation and Student Services 

  • Seksjon for opptak og vurdering Section for Admissions and Assessment 

  Universitetsbiblioteket - The University Library OsloMet 

  • Biblioteket Kjeller - The Library Kjeller 

  • Biblioteket P35 - The Library P35 

  • Biblioteket P48 - The Library P48 

  • Helsefagbiblioteket - The Health Science Library 

  • Medieseksjonen - Section for Multimedia 

  • Seksjon for samling og system - Section for Collections and Systems

 • Division for R&D

  Divisjon for FoU - Division for R&D

  Avdeling for forskning og utvikling - Department of Research and Development 

 • Division for Digitalisation and Corporate Governance

  Divisjon for organisasjon og infrastruktur - Division for Organization and Infrastructure

  • Stab - Management Advisory Services 

  • Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning - Records and Information Management Section 

  • Enhet for sikkerhet og beredskap - Unit for Security and Preparedness 

  Avdeling for Eiendom - Department of Facilities Management 

  • Seksjon for tjenestestyring og brukerstøtte - Section for Facilities Management and User Support 

  • Seksjon for drift og husøkonomi - Section for Technical Operations/Maintenance 

  Avdeling for HR - Department of Human Resourses 

  • Seksjon for rekruttering og arbeidsbetingelser - Section for Recruitment and Working Conditions 

  • HR fellestjenester -  HR Shared Services 

  Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon - Department of External Relations and Communications  

  • Seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling -  Section for External Relations 

  • Seksjon for profilering, rekruttering og omdømme - Section for Marketing and Communications 

  Avdeling for IKT - Department of ICT 

  • Seksjon for tjenesteproduksjon  - Section for Service Production 

  • Seksjon for kunde og servicedesk - Section for Customer and Service Desk 

  • Seksjon for tjenestestyring og utvikling - Section for Service Management and Development 

  Avdeling for økonomi - Department of Finance 

  • Seksjon for lønn - Section for Payroll  

  • Seksjon for regnskap – Section for Accounting 

  • Seksjon for økonomi og virksomhetsstyring - Section for Corporate Performance Management

  • Seksjon for innkjøp - Section for Procurement 

 • Centre for the Study of Professions

  Senter for profesjonsstudier - Centre for the Study of Professions

  Enhet for undervisning og forskning – Unit for Education and Research 

 • Centre for Welfare and Labour Research

  Senter for velferds- og arbeidslivsforskning - Centre for Welfare and Labour Research

  • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) - Work Research Institute (AFI) 

  • Velferdsforskningsinstituttet NOVA - Norwegian Social Research (NOVA) 

  • By- og regionforskningsinstituttet NIBR - Institute for Urban and Regional Research (NIBR) 

  • Forbruksforskningsinstituttet SIFO - Consumption Research Norway (SIFO) 

 • Faculty of Health Sciences

  Fakultet for Helsevitenskap (HV) - Faculty of Health Sciences (HV)

  Departments

  • Institutt for atferdsvitenskap  - Department of Behavioural Sciences 

  • Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag - Department of Occupational Therapy, Prosthetics and Orthotics 

  • Institutt for fysioterapi - Department of Physiotherapy 

  • Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid - Department of Nursing and Health Promotion 

  • Institutt for naturvitenskapelige helsefag -  Department of Life Sciences and Health 

  Administrative units 

  • Fakultetsadministrasjonen - Faculty Administration 

  • Stab - Management Advisory Services 

  • Seksjon for HR - Section for Human Resources 

  • Seksjon for Økonomi -  Section for Finance 

  • Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering - Section for Academic Affairs and Internationalisation

  • Seksjon for FoU - Section for Research and Development 

  Units under Section for Academic Affairs and Internationalisation 

  • Studieadministrativt kontor, P32 - Office for Study Administration, P32 

  • Studieadministrativt kontor, P50 - Office for Study Administration, P50 

  • Studieadministrativt kontor, Kjeller- Office for Study Administration, Kjeller 

 • Faculty of Education and International Studies

  Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) - Faculty of Education and International Studies (LUI)

  Departments 

  • Institutt for barnehagelærerutdanning - Department of Early Childhood Education 

  • Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning - Department of Primary and Secondary Teacher Education 

  • Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning - Department of International Studies and Interpreting 

  • Institutt for yrkesfaglærerutdanning - Department of Vocational Teacher Education 

  Centre

  • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) - National Centre for Multicultural Education (NAFO) 

  Administrative units

  • Fakultetsadministrasjonen  - Faculty Administration 

  • Seksjon for stab - Management Advisory Services 

  • Seksjon for HR - Section for Human Resources 

  • Seksjon for Økonomi - Section for Finance 

  • Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering - Section for Academic Affairs and Internationalisation

  • Seksjon for praksisadministrasjon - Section for Practical Training 

  • Seksjon for oppdragsadministrasjon - Section for Contract Work Administration 

  • Seksjon for FoU - Section for Research and Development 

 • Faculty of Social Sciences

  Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) - Faculty of Social Sciences (SAM)

  Departments

  • Institutt for arkiv, bibliotek- og informasjonsfag - Department of Archivistics, Library and Information Science 

  • Institutt for journalistikk og mediefag - Department of Journalism and Media Studies 

  • Institutt for sosialfag - Department of Social Work, Child Welfare and Social Policy 

  • Handelshøyskolen - Oslo Business School 

  Centre

  • Kompetansesenter for arbeidsinkludering - Centre for Work Inclusion 

  Administrative units 

  • Fakultetsadministrasjonen  - Faculty Administration 

  • Stab - Management Advisory Services 

  • Seksjon for HR - Section for Human Resources 

  • Seksjon for Økonomi - Section for Finance 

  • Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering - Section for Academic Affairs and Internationalisation 

  • Seksjon for FoU - Section for Research and Development 

 • Faculty of Technology, Art and Design

  Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) - Faculty of Technology, Art and Design (TKD)

  Departments 

  • Institutt for bygg og energiteknikk  - Department of Civil Engineering and Energy Technology 

  • Institutt for estetiske fag - Department of Art, Design and Drama 

  • Institutt for maskin, elektronikk og kjemi - Department of Mechanical, Electronics and Chemical Engineering 

  • Institutt for informasjonsteknologi - Department of Computer Science 

  • Institutt for produktdesign - Department of Product Design 

  Unit 

  • Makerspace - Makerspace 

  Administrative units

  • Fakultetsadministrasjonen - Faculty Administration 
  • Stab - Management Advisory Services 
  • Kontor for lederstøtte - Office for Management Support
  • Seksjon for HR - Section for Human Resources 
  • Seksjon for Økonomi - Section for Finance 
  • Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering - Section for Academic Affairs and Internationalisation 
  • Seksjon for FoU - Section for Research and Development