Skip to Content

Research

Research

Nasjonale finansieringskilder ved HV

Her finner dere en oversikt med linker til programmer/finansieringskilder som er spesielt relevante for fakultetets forskere.

FoU-seksjonen sender jevnlig ut mail med informasjon om spesifikke utlysninger og søknadsfrister, spesielt for utlysninger fra Forskningsrådet og Extrastiftelsen.

Ønsker du mer informasjon eller planlegger å sende en søknad, ta kontakt med fakultetets FoU-seksjon.

Forskningsrådet

Helseprogrammene

Mange av programmene har flere utlysninger årlig. De fleste helseforskningsprogrammene har i tillegg løpende mottak av søknader til personlig utenlandsstipend for forskningsprosjekter som allerede har mottatt støtte fra programmet samt arrangementsstøtte.

Program/satsing

Andre relevante programmer i Forskningsrådet

Program/satsing

Fond og stiftelser

Program/satsing

Fagforeninger

Program/satsing

Statlige etater, organ m.m.

Program/satsing

 

 

chatbot-portlet