Nasjonal arbeidslivsportal - Ansatt

Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen

Alt om praksis på ett sted.

Om Arbeidslivsportalen

  • Gjør organisering av praksis lett for alle involverte 

  • En nasjonal løsning og gratis – fra høyere utdanning til arbeidslivet

  • En nettside som krever innlogging

  • Undervisningsmodulen i Felles Studentsystem (FS) viktig

Arbeidslivsportalen på OsloMet

  • I regi av Seksjon for digitalisering av utdanning (DIU) rulles Arbeidslivsportalen etappevis ut på OsloMet. 
  • Våren 2021 piloterte barnehagelærerutdanningen verktøyet.
  • Aktuelt ALP jobbes med utvalgte programmer ved både det Helsevitenskapelige fakultetet (sykepleierutdanningen) og Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (grunn- og førskolelærerutdanningen). 
  • Praksiskoordinatorene og DIU jobber tett sammen om innføring av ALP. Dette bl.a. fordi ALP og studieadministrative tjenester (FS) bygger på hverandre.
  • Siden januar 2021 ligger prosjektet under programmet Den gode studentopplevelsen.

Veiledninger

Veiledninger er under utvikling. 

Spørsmål eller innspill

Ta kontakt med uh-alp@oslomet.no