Skip to Content

Employment

Employment

Medbestemmelse ved Fakultet for helsevitenskap (IDF)

IDF står for informasjon, drøfting og forhandling, og betegner former for medbestemmelse nedfelt i Hovedavtalen. Her finner du oversikt over representanter og møtedatoer i IDF ved Fakultet for helsevitenskap.

Hovedsammenslutninger, organisasjoner og kontaktpersoner ved IDF HV

Unio

 • Forskerforbundet: Inger-Lise Neslein, Therese Brovold
 • Norsk sykepleierforbund: Vidar Frigstad. Plasstillitsvalgt Pilestredet: Anders Aasland, plasstillitsvalgt Kjeller: Heidi Snoen Glomsås
 • Norsk ergoterapeutforbund: Vigdis Holmberg
 • Norsk fysioterapeutforbund: Hilde Lund Kordahl
 • Norsk Radiografforbund: Eric Sundqvist

Akademikerne

Pt. ingen utnevnt representant

 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon: Bjarne Hjeltnes, Vivi Volden
 • Naturviterne: Jorunn Marie Andersen

YS Stat

 • Parat: Liv Ingunn Bråten

LO Stat

 • Norsk Tjenestemannslag: Asta Bye
 • Fellesorganisasjonen: pt. ingen utnevnt representant
 • Norges Farmaceutiske Forening: pt. ingen utnevnt representant

Møter våren 2019

 • 24. januar kl. 12.40-14.10 på rom N100.037 i Pilestredet 32
 • 7. mars kl 12.40-14.10 på rom N100.037 i Pilestredet 32
 • 25. april kl. 12.15-13.45 på Kjeller, rom KD213
 • 13. juni kl 12.40-14.10 på rom N100.037 i Pilestredet 32

Møter høsten 2019

 • 22. august kl. 12.40-14.10 på rom N100.037 i Pilestredet 32
 • 26. september kl. 12.40-14.10 på rom N100.037 i Pilestredet 32
 • 31. oktober kl. 12.15-13.45 på Kjeller, rom KD213
 • 28. november kl. 12.40-14.10 på rom N100.037 i Pilestredet 32

Sakspapirer og referater

Sakspapirer f.o.m. møte 16.11.2017

Referater fra tidligere IDF-møter ved Fakultet for helsevitenskap ligger i arkivsystemet Public360.

chatbot-portlet