Undervisningsverktøy | OsloMet - Ansatt - Ansatt

Learning resources

Learning resources

Bokskapet

Bokskapet inneholder en rekke emnekurs tilgjengelig online – registrering via OpenedX og Feide-login.

Canvas

OsloMet starts using Canvas during the academic year 2017/2018.

DIGIN- digital learning resources

DIGIN er en møteplass for utvikling og deling av digital undervisningspraksis som skal fremme kunnskapsdeling og yte god støtte til å utvikle undervisningen ved hjelp av digitale verktøy.

Fagpersonweb

I Fagpersonweb kan du utføre en del nødvendige studieadministrative rutiner og oppgaver via nettet.

Pensumlistesystemet Leganto

Pensumlistesystem (Leganto) is managed by The University Library. Leganto is available through Canvas.

Lecture planning

Routines, deadlines and guides for lecture planning.