Kommunikasjons,mål ved OsloMet | Kommunikasjon og profil - Ansatt

Kommunikasjonsmål

Kommunikasjonsmål

Kommunikasjonsarbeid ved OsloMet skal bidra til

- at OsloMet er synlig og tydelig for omverdenen

- at folk forbinder OsloMet med det positive vi bidrar med

- å bygge felles kultur og identitet ved OsloMet

Vi deler de gode historiene

Vi deler de gode historiene

Ved å fortelle de gode historiene om hvem OsloMet er og om hvordan vi utvikler fremtidens velferdssamfunn, ønsker vi å styrke OsloMets posisjon og omdømme.

Strategi 2024 har lagt føringen for hvilken posisjon OsloMet skal ta. Målrettet kommunikasjonsarbeid bidrar til at vi når målene vi har satt. Ved å fortelle de gode historiene om hvem OsloMet er og om hvordan vi utvikler fremtidens velferdssamfunn, ønsker vi å styrke OsloMets posisjon og omdømme.

Vi skal fortsatt formidle hva som skiller oss ut, for eksempel at vi er tett på arbeidslivet, tett på storbyen og benytter nye læringsformer. Men mer enn å bare si det, ønsker vi å vise det gjennom rammene av gode historier.

Skal du fortelle historier fra OsloMet?

De mange gode historiene om hvem vi er – enten de handler om studenthverdagen, forskningsresultater eller andre bidrag til velferdssamfunnet – bør skape et helhetlig og entydig bilde av OsloMet, både for interne og eksterne mottakere.

Et hovedtema for historier om OsloMet er at vi utvikler fremtidens velferdssamfunn. Bruk knaggene under for å finne fram til hvordan din historie passer sammen med dette!

"Vi utvikler fremtidens velferdssamfunn"

  • "Vi fornyer"

Vi viser hvorfor OsloMets bidrag er sentralt når vi skal finne løsninger på de største utfordringene i velferdssamfunnet ‒ lokalt og globalt.

  • "Vi er livsviktige"

Vi viser hvor viktige fagene, studentene og forskerne ved OsloMet er ‒ livsviktige for enkeltmennesker hver dag, og uunnværlige i utviklingen av et smartere velferdssamfunn.

  • "Vi skaper et kunnskapsmiljø i storbyen"

Vi viser hvordan OsloMet bygger et dynamisk kunnskapsmiljø ved hjelp av våre engasjerte studenter og ansatte. Vi samhandler på tvers, vi er tett på praksis, og vi tar i bruk ny teknologi.

  • "Vi vet hva arbeidslivet trenger"

Vi viser hvordan OsloMet samarbeider med offentlig og privat arbeidsliv for å utvikle ny kunnskap og nye løsninger for fremtidens velferdssamfunn, både i Norge og internasjonalt.