Skip to Content

Employment

Employment

Health, Safety and Environment / Safety / Protection of privacy

Innsyn i personlige områder og utlevering av personopplysninger

I utgangspunktet har ingen ved OsloMet eller utenforstående tilgang til studenter og ansattes personlig e-postkasse, personlige lagringsområde og den enkeltes aktivitet på nettet. E-postlister til studenter og ansatte skal heller ikke uten videre utleveres.

Det er imidlertid unntak, for eksempel i forbindelse med sykefravær, død eller mistanke om straffbare forhold.

Personopplysningene om studenter og ansatte er registrert av universitetet for bruk til bestemte formål og skal brukes i henhold til dem. OsloMet er samtidig lovmessig forpliktet til å utlevere en del informasjon til andre offentlige instanser, for eksempel til Lånekassen og skattemyndighetene. Andre aktører kan også være interessert i slike opplysninger. 

OsloMet logger en del av aktiviteten i it-systemene. Formålet med logging er å sikre stabil drift, fange opp og avklare forhold rundt uønskede hendelser og administrere kvotebegrensninger (eksempelvis for utskrifter og diskplass). Det er kun driftspersonale med ansvar for de aktuelle systemene som har tilgang til loggene. De skal ikke brukes til annet formål enn det de er samlet inn for og de utleveres ikke til utenforstående. Utlevering til politi og påtalemyndighet skal kun skje etter skriftlig tillatelse fra IKT-sikkerhetsleder.

Henvendelser

Henvendelser om innsyn i personlige områder / utlevering av personopplysninger skal IKKE sendes til IT-servicedesk, men sendes skriftlig til:

Mer om temaet

Kontakt

Ingrid S. Jacobsen

Phone :
67 23 55 34
E-mail :
Url :
Ingrid S. Jacobsen

Rektors Stab: Emelie Høglund

Phone :
67 23 55 93
E-mail :

Avd. Utdanning: Marius Stene Fuglum

Phone :
67 23 53 81
E-mail :

Avd. Utdanning: Royne Kreutz

Phone :
67 23 58 90
E-mail :

Avd. FoU Espen Eidlaug

Phone :
67 23 50 38
E-mail :

HR: Malin Smit

Phone :
67 23 83 72
E-mail :

ØK: Gisle Mossige

Phone :
67 23 58 85
E-mail :

SDI: Olga Pakhomova

Phone :
67 23 57 64
E-mail :

Avdeling Eiendom: Kerstin Skagerlund Vatvedt

Phone :
67 23 51 59
E-mail :

Avdeling IKT: Stig Muren

Phone :
67 23 58 40
E-mail :

Universitetsbiblioteket (Medieseksjonen): Henrik Thorsen

Phone :
67 23 52 26
E-mail :

Universitetsbiblioteket: Vilde Farup Halvorsen

Phone :
67 23 52 69
E-mail :

Avd. SK: Hallvard Lavoll

Phone :
67 23 51 09
E-mail :

Fakultet HV: Vibeke Emma Myrebøe Meijer

Phone :
67 23 84 15
E-mail :

Fakultet HV: Berit Nygård

Phone :
63 23 80 90
E-mail :

HV: FoU Eirik Dåstøl Langeland

Phone :
67 23 54 65
E-mail :

Fakultet LUI: Jorunn Wiig Strømberg

Phone :
67 23 71 08
E-mail :

LUI: FoU Nina Hestnes

Phone :
67 23 70 76
E-mail :

Fakultet SAM: Mette Sandberg

Phone :
67 23 73 58
E-mail :

SAM: FoU Inger Johanne Flatland

Phone :
67 23 60 87
E-mail :

Fakultet TKD: Sigrun Vedø

Phone :
67 23 69 05
E-mail :

Fakultet TKD: FOU og Adm./underv. Cecilia Roberts

Phone :
67 23 85 56
E-mail :

SPS: Thea Bertnes Strømme

Phone :
67 23 51 02
E-mail :

SVA: Elsbet Vestvatn

Phone :
992 88 396
E-mail :

SVA FoU: Silvia Alfreider

Phone :
988 91 994
E-mail :

chatbot-portlet