Skip to Content

Tools and support

Tools and support

IT Support / Hardware and software

Retningslinjer i bruk av IKT-tjenester og utstyr

Innhold

 1. Sikkerhetsinstruks ved OsloMet
 2. Informasjonssikkerhet ved OsloMet
 3. Retningslinjer for brukerkonto
 4. Retningslinjer for e-post og kalender
 5. Retningslinjer for bestilling av IKT-utstyr og programvare
 6. Retningslinjer for IKT-utstyr og bruk av mobile enheter
 7. Retningslinjer for anskaffelse av mobiltelefon / abonnement ved OsloMet
 8. Bærbar-PC ved OsloMet
 9. Tap, tyveri, kassering eller innlevering av IKT-utstyr
 10. Rutine ved innlevering av ødelagt IKT-utstyr
 11. Henvendelseshåndtering i OTRS
 12. Undersøkelsesverktøy - nettskjema

1. Sikkerhetsinstruks ved OsloMet

Alle tilsatte plikter å gjøre seg kjent med OsloMets sikkerhetsinstruks. Sikkerhetsinstruksen går alltid foran annen motstridende informasjon.

Er du i tvil om hvilke regler som gjelder skal du kontaktesikkerhet@oslomet.no eller bit@oslomet.no for å avklare.

 

2. Informasjonssikkerhet ved OsloMet

Informasjonssikkerhet ved OsloMet.

 

3. Retningslinjer for brukerkonto

For å få tilgang til OsloMets nettverk og fellestjenester, må tilsatte være korrekt registrert i Brukeradministrativt system (BAS).

Ta kontakt med lokal personalkonsulent/HR-ansvarlig dersom det gjelder registrering eller endring av informasjon om deg.

Tildeling av brukernavn

Brukernavn blir automatisk tildelt ved registrering i Brukeradministrativt system (BAS) av lokal personalkonsulent/HR.

 • Husk at brukernavn kun skrives med små bokstaver ved innlogging til alle PC-er og tjenester og ressurser på OsloMet.

Krav om gyldig fødselsnummer

Du må være registrert med gyldig norsk fødselsnummer eller D-nummer i Brukeradministrativ system (BAS) for å få brukernavn og passord til bruk på OsloMet.

Feide Innsyn og tilgang til Feide-tjenester

For å kunne få tilgang til fellestjenester, det vil si FEIDE-tjenester, som lønnsslipp, timeregistrering og reiseregning i SAP, må du være registrert med gyldig norsk fødselsnummer eller D-nummer.

Du får gratis tilgang til en rekke tjenester via Feide, sjekk dine Feide-tilganger her og legg til flere dersom behov: Logg på Feide Innsyn.

Kontakt HR

Du må kontakte din HR-ansvarlig eller personalkonsulent dersom du ikke har tilgang til OsloMets nettverk eller FEIDE-tjenester. HR-ansvarlig vil sjekke om du er korrekt registrert i BAS. Kontakt HR.

Hva er brukerkonto

Brukerkonto (bitadmin.hioa.no) gir deg tilgang til universitetets datamaskiner, verktøy og tjenester som tilbys via OsloMets nettverk.

 • Du får tildelt et brukernavn, et aktiveringspassord (ved førstegangsinnlogging), og du oppretter eget personlig passord ved tilsetting.
 • Ditt passord ved OsloMet er strengt personlig og skal _ikke_ deles med noen. Dersom passordet ditt kommer på avveie, bør du straks bytte det på brukerkonto og melde fra om dette til Brukerstøtte IT (BIT).
Hva kan du gjøre på din brukerkonto:
 • Du kan bytte eller få tilsendt midlertidig passord via SMS dersom du har glemt det forrige.
 • Du får informasjon om filserver til ditt hjemme- og fellesområde dersom du trenger tilgang utenfra.
 • Du kan reservere deg mot synlighet av mobilnummer og/eller bilde på OsloMets nettsider.

Låst brukerkonto

Hvis du har feilet seks – 6 – ganger på rad, låses kontoen din, og du kan ikke logge på din OsloMet-/kontor-PC eller andre tjenester.

For å låse opp kontoen din, må du enten vente i 30 minutter eller ta kontakt med Brukerstøtte IT.

Viktig ved passordbytte

 • Logg av og på din kontor-PC etter å ha endret passord slik at alle tjenester kan ta i bruk det nye passordet.
 • Slå av internettilkobling på mobile enheter før du endrer passord. Hvis du endrer passord via bærbar- eller kontor-PC, bør du slå av internettilkobling på mobil og/eller nettbrett for å unngå problemer med passordsynkronisering.
 • Husk å bytte passord på dine mobile enheter, for eksempel passord for trådløst nett (Eduroam), e-postkonto og VPN-tilkobling.
 • Krav til passord kan du lese på brukerkonto.

Krav til bruk av SMS-tjenesten

Registrere mobilnummer i Min profil

Har du glemt passordet ditt eller ikke byttet det innen fristen, kan du få tilsendt midlertidig passord via SMS. For å kunne motta SMS, må ditt mobilnummer være registrert i Min profil eller (BAS) Brukeradministrativt system som HR registrerer.

I Min profil kan du:

 • Registrere et norsk mobilnummer.
 • Reservere mobilnummeret mot synlighet i søk på OsloMets nettsider.

Reservasjon mot synlighet

Reservere mot synlighet av mobilnummer og/eller bilde i søk
1. I Min profil kan du kun velge å reservere mobilnummer.

2. På brukerkonto (bitadmin.hioa.no) kan du reservere deg mot synlighet av mobilnummer og/eller bilde.

Bilde og/eller mobilnummer vil da ikke vises i elektroniske søk på veven eller i Outlook.

Du kan reservere deg for tre typer synlighet i søk på IT-konto:
 1. Visning av alle persondata *
 2. Visning av mobilnummer
 3. Visning av bilde
Reservasjon av alle persondata *

Dersom du reserverer deg mot visning av alle persondata, vil din profil som tilsatt ved OsloMet ikke vises i elektroniske søk på nettsidene www.hioa.no.

Du kan også få problemer med å få utlevert nytt adgangskort på Kortsenteret, da de ikke vil få søketreff på din profil.

IT anbefaler at tilsatte ikke reserverer seg mot visning av _alle_ persondata.

Bilde i nytt adgangskort?

Vær klar over at ditt bilde er synlig på www.hioa.no og Outlook e-postklient når du mottar nytt adgangskort. Du må derfor reservere deg mot synlighet av bilde på din brukerkonto (bitadmin.hioa.no).

4. Retningslinjer for e-post og kalender

Overordnete retningslinjer

Sikker deling via e-post

Gjør deg kjent med hvordan kryptere filer og informasjon for sikker deling via e-post.

Privat e-post

Kalenderavtaler

 • Private avtaler: Avtaler kan legges inn og merkes Privat, et ikon med hengelås i Outlook. Avtalen vil da få navn Privat, og ingen detaljer vil vises i kalenderen.

Bruk av logger

All innkommende og utkommende e-post logges som kommer inn/ut av Exchange.

I loggene kan vi se avsender, mottaker, emnefelt, når e-post ble sendt og statusrapport som sier om e-post har kommet eller feilet underveis i prosessen.

Loggene brukes til feilsøking og lagres i 365 dager.

Innsyn i e-post

 • Enkelte personer på IT-avdelingen har mulighet å gi seg selv rettigheter å åpne brukerens postkasse og lese e-post. Det gjøres bare enkeltvis og bare om brukeren tillater det.
 • Det er mulig å søke etter enkel e-post eller flere i brukerens postkasse. Det gjøres også etter avtale med brukeren.
 • Det er mulig å søke etter en spesiell e-post på en eller alle postkasser i organisasjonen og slette den. Dette gjøres ikke uten avtale med brukeren og må avklares av ledelsen.

E-postlister og e-postgrupper

E-postlister og e-postgrupper i Office 365.

E-postadresser

1. Fakulteter, institutt og andre enheter skal følge gjeldende retningslinjer.

Eksempel på e-postadresser:

 • eksamen-lui@oslomet.no
 • postmottak-tkd@oslomet.no
 • studenteks-jbi-sam@oslomet.no
 • studentforening-[foreningsnavn]@oslomet.no

2. Sentrale funksjoner og funksjoner på tvers av studiesteder skal følge gjeldende retningslinjer.

Eksempel på e-postadresser:

 • lsb@oslomet.no
 • eller der man har geografiske tjenester: lsb-kjeller@oslomet.no
 • postmottak@oslomet.no

Les mer om e-postlister.

Standard signatur

Behold standard tekstformatering i signaturen. Følgende mal skal gjelde som standard signatur for e-post.

Norsk signatur:

Kari Nordmann
[Stillingstittel]
[Enhet]
OsloMet – storbyuniversitetet
(tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus)
Tlf: +47 99 99 99 99/ 999 99 999
www.oslomet.no - Ny viten, ny praksis

Engelsk signatur:

Kari Nordman
[Title]
[Unit]
OsloMet – Oslo Metropolitan University
(formerly Oslo and Akershus University College of Applied Sciences)
Tlf: +47 99 99 99 99/ 999 99 999
www.oslomet.no/eng - New knowledge, new practice

5. Retningslinjer for bestilling av IKT-utstyr og programvare

Les mer om bestillingsrutiner for IKT-utstyr.

Forhåndsgodkjenning

BIT kvalitetssikrer og forhåndsgodkjenner bestillingen.

Godkjenning

Fakultetene og administrasjonens utvalgte ledere foretar den endelige godkjenningen før varen settes i bestilling hos ekstern leverandør.

Bestilling av egendefinerte varer

Bestillingssystemet inneholder en rekke forhåndsdefinerte standardvarer, men det er også mulig å legge inn egendefinerte varer.

Vi anbefaler at bestiller kontakter BIT (bit@oslomet.no før egendefinerte varer legges inn i bestillingssystemet.

Bestilling av AV-utstyr

Projektorer, smartboard og annet audio- og videoutstyr skal ikke bestilles via IKT-bestillingssystem.

Kontakt Medieseksjonen i forbindelse med bestilling av dette.

Bestilling av datarekvisita (tilleggsutstyr til PC etc.)

Spesialtastatur, spesialmus og annet HMS-relatert tilleggsutstyr skal _ikke_ bestilles via IKT‑avdelingens bestillingssystem. Dette går under kontor-/datarekvisita og bestilles lokalt. Se utvalg av datarekvisita / tilleggsutstyr til PC etc.

Kontakt ditt fakultet/enhet for spørsmål om ekstra utstyr. Bestill datarekvisita via Min bestilling.

Utlevering, utplassering eller installering

Bestiller mottar e-post når en vare kan hentes på BIT-senteret.

IT-utstyr

Stasjonære PC-er, skjerm og/eller docking utplasseres på det kontoret BIT har fått oppgitt senest tre dager etter varen er ankommet OsloMet dersom annet ikke er avtalt.

Ved utplassering av IT-utstyr som hovedsakelig er tenkt brukt andre steder enn på OsloMet, for eksempel hjemme, må fjernarbeid (hjemmekontor) være innvilget av HR

Programvare

Kun datamaskiner driftet og levert av OsloMet har adgang til å få installert lisenser bestilt via bestillingssystem. Bestiller får beskjed når programvaren er klar for installasjon.

Programvare installeres normalt automatisk over nettverket, mens enkelte programvarer installeres manuelt av en av BITs medarbeidere. Bestiller blir eventuelt kontaktet i forbindelse med installasjon.

Bestilling

All bestilling av ikt-utstyr og programvare som skal benyttes i OsloMets nettverk skal kjøpes inn via Min bestilling og valg for IKT-utstyr.

Ved bestilling av PC/bærbar PC og programvare, gå til lenkene under:

 

6. Retningslinjer for IKT-utstyr og bruk av mobile enheter

Skal du synkronisere e-post og kalender til din mobiltelefon eller andre mobile enheter må denne settes opp med en seks - 6 - sifret  sikkerhetskode.

Du må godkjenne sikkerhetspolicy som universitetet krever for oppsett av e-post og kalender med Exchange ActiveSync på din mobile enhet. Dette forutsetter at enhetene har en låsing for å hindre misbruk og for å tilfredsstille sikkerhetskrav.

Mobiltelefon med Office 365

Du kan synkronisere mobiltelefonen din med e-post og kalender på OsloMet gjennom Office 365/Exchange. Office 365/Exchange er innebygd i de fleste smarttelefoner.

Sekssifret kode

Du vil bli bedt om å opprette kode på 6-siffer for å låse opp din smarttelefon når du synkroniserer din Exchange-konto på universitetet med din smarttelefon eller nettbrett.

Mobile lagringsmedier

Du skal kryptere lagringsmedier som inneholder sensitive data, for eksempel minnepinne eller ekstern harddisk, slik at ingen uvedkommende kan få tilgang til dine data på den.

Slette innhold på mobile lagringsmedier

Skal du kaste eller slutte å bruke en minnepenn eller ekstern harddisk må du forsikre deg om at alt innhold er fullstendig slettet.

Veiledning for sletting av innhold på minnepenn/ekstern harddisk.

 

7. Retningslinjer for anskaffelse av mobiltelefon / abonnement ved OsloMet

Avtaler om bruk av mobiltelefon innenfor eller utenfor ordinær arbeidstid og OsloMets retningslinjer for arbeidsgiverfinansiert bruk av mobiltelefon.

Innhold

Hvem kan få tildelt mobiltelefon/abonnement

Om arbeidsoppgaver og ansvar tilsier at en tilsatt må nås/har behov for telefon i tjenesten kan arbeidstakere ved OsloMet få innvilget dekning av kostnader til innkjøp av mobiltelefon og til påløpende brukskostnader for mobiltelefoni.

Retningslinjer for tildeling og bruk av mobiltelefon/abonnement

Følgende retningslinjene gjelder alle tilsatte ved OsloMet:

Avtale - mobiltelefoni innenfor ordinær arbeidssituasjon

Avtalen gjelder bestemmelser om dekning av kostnader for mobiltelefoni innenfor ordinær arbeidssituasjon.

Avtale - mobiltelefoni utenom ordinær arbeidssituasjon

Avtalen gjelder bestemmelser om dekning av kostnader for mobiltelefoni utenom ordinær arbeidssituasjon.

8. Bærbare PC-er ved OsloMet

Om bruk av bærbar-PC driftet ved OsloMet, filplassering på hjemmeområde og fellesområde, og om nettverkstilgang og standard programvare for bærbare PC-er bestilt og levert av OsloMet.

Bærbare PC-er med Windows 10

Alle nytilsatte får tildelt en bærbar-PC med Windows 10 operativsystem. Kontakt bit@oslomet.no dersom du har tilbakemeldinger vedrørende Windows 10.

Tilgang til filer på hjemmeområdet og fellesområdet

Bærbare PC-er på OsloMet er satt opp mot vårt nettverk og kobler automatisk opp hjemmeområdet og fellesområdet dersom PC-en er på vårt nettverk.

Tilgang til filer utenfor OsloMet-nettverket

For å få tilgang til hjemmeområdet og fellesområder kan du koble opp ved hjelp av eksternt skrivebord eller VPN-klienten Viscosity.

 • Eksternt skrivebord (remote desktop) gir sikker tilgang til alle filer og mapper og fullt skrivebordsmiljø og en rekke programmer.
 • Ved VPN-tilkobling vil du få tilgang til alle filer og mapper, skrivebordet ditt, og PC-en oppdateres når den er koblet til OsloMet-nettverket.

Sikkerhet/kryptering av harddisken

For å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til data/filer m.m. lagret på den bærbare PC-en, leveres alle bærbare PC-er med krypterte disker.

Kryptering er en metode for å øke sikkerheten for en fil ved å omkaste innholdet slik at det bare kan leses av noen som har den riktige krypteringsnøkkelen til å dekryptere det.

Hvordan kryptere filer.

Mer om kryptering og lagring av disker ved OsloMet.

Fjernhjelp

Alle bærbare PC-er har programvare som gjør det mulig for BIT å gi fjernhjelp uansett hvor PC-en befinner seg, så sant den har nettilgang. Se informasjon om fjernhjelp ved hjelp av programmet TeamViewer.

Installasjon av programvare

Det ligger en rekke programmer tilgjengelig for installasjon via Software Center. Se veiledning for å installere programvare.

Dersom det er et stort behov for andre programmer kan du kontakte BIT, slik at det aktuelle programmet gjøres tilgjengelig.

Oppdatering av programvare

Microsoft-programmer oppdateres automatisk når PC-en er tilkoblet Internett. All annen programvare installert av OsloMet oppdateres når PC-en er koblet opp mot OsloMet sitt nettverk, enten via dockingstasjon eller trådløst nett.

Programmer som bruker selv har installert fra Software Center (Win10) kan oppdateres på nytt fra samme sted.

SPSS og EndNote kan oppdateres via programvare for hjemmebruk (distro.tjenester.hioa.no) – krever brukernavn og passord. NB! Gjelder kun for private datamaskiner.

Se også programvare for hjemmebruk (private datamaskiner) her: distro.tjenester.hioa.no

Innkjøp av bærbar PC

IKT-avdelingen kjøper ikke inn modeller som _ikke_ inngår i standard vareutvalg for PC-er hvis det ikke kan dokumenteres at det er spesielt behov for dette. Se om spesialutstyr i bestillingsrutiner for IKT-utstyr.

 

9. Tap, tyveri, kassering eller innlevering av IKT-utstyr

Tilsatte som har IKT-utstyr levert av OsloMet må melde fra til Brukerstøtte IT (BIT) dersom de mister, blir frastjålet eller skal kassere (kaste) eldre IKT-utstyr, og hvilke rutiner det er for ødelagt IKT-utstyr.

Sensitiv informasjon

Dersom du har sensitiv informasjon lagret på utstyret så er det viktig at BIT også får beskjed om dette slik at vi eventuelt kan sette i gang skadebegrensende tiltak.

1. Tap eller tyveri av IKT-utstyr

Meld fra til BIT ved tap eller tyveri av utstyr, slik at vi kan oppdatere utstyrsregisteret og korrigere finansielle forhold.

Følgende IKT-utstyr må du melde ved tap eller tyveri:

 • Mobiltelefon
 • Bærbar PC
 • Stasjonær PC
 • Nettbrett (iPad o.l.)
 • Eksterne lagringsenheter

2. Kassering av eldre IKT-utstyr

Meld fra til BIT ved kassering av utstyr, slik at vi kan oppdatere utstyrsregisteret. Universitetet har avtale med ekstern leverandør som kasserer eldre utstyr. Forsvarlig sletting av pc-er og eventuell gjenbruk blir gjort i henhold til forpliktelser i avtalen.

Følgende IKT-utstyr må du levere til kassering:

 • Mobiltelefon
 • Bærbar PC
 • Stasjonær PC
 • Nettbrett (iPad o.l.)
 • Eksterne lagringsenheter

3. Ødelagt IKT-utstyr

Utstyr som er gått i stykker eller skal erstattes, skal alltid leveres til BIT.

Kostnadene knyttet til reparasjon eller erstatning av utstyr, skal hovedsakelig dekkes av enheten til eieren av det ødelagte utstyret.

 

10. Rutine for innlevering av ødelagt IKT-utstyr

Har du ødelagt IT-utstyr? Se følgende rutine for dette.

1. Ødelagt IT-utstyr

Eksempel på ødelagt IT-utstyr:

 • IT-utstyr som ikke vil skru seg på
 • Knust eller ødelagt skjerm på nettbrett, mobiltelefon eller PC
 • Vannskader på nettbrett, mobiltelefoner eller PC
 • Fallskader på PC, skjermer og annet IT-utstyr
1.1 Innlevering av ødelagt IT-utstyr

Skadet eller ødelagt IT-utstyr leveres til BIT-senteret på Kjeller eller i Pilestredet. Se kontaktboks for adresse.

Ved ødelagt PC, nettbrett eller mobiltelefon:

 1. Last ned og fyll ut skjema: Innleveringsskjema for ødelagt utstyr (last ned PDF).
 2. Ferdig utfylt skjema leveres til BIT sammen med ødelagt utstyr.

Dersom utstyret ikke fysisk kan leveres til BIT, skal den tilsatte informere BIT om hvor det ødelagte utstyret befinner seg.

1.2 Hvem har ansvar for å erstatte IT-utstyr som ikke dekkes av garanti?

Enheten til den tilsatte som har ødelagt eller mistet utstyr må selv dekke kostnadene til reparasjon eller nytt utstyr, dersom skadene ikke dekkes av garantien.

Den tilsatte som har tapt eller ødelagt utstyret og den tilsattes nærmeste leder må i fellesskap bli enige om utstyret skal erstattes. Dersom leder og tilsatt blir enige om er å dekke reparasjon eller kjøpe nytt utstyr, skal BIT involveres.

Reparasjon eller bestilling av nytt utstyr organiseres i de fleste tilfeller av BIT, se oversikt over rutiner for bestilling av IKT-utstyr.

1.2.1 Om garanti

Det er vanligvis to års garanti på nettbrett og mobiltelefoner, og tre års garanti på OsloMets PC-er.

Garantien dekker ikke følgende skader: Fysiske skader, fuktskader og andre selvpåførte skader på utstyret dekkes som regel ikke av garanti. Denne typen skader må repareres eller erstattes av nytt utstyr.

Utstyr som plutselig slutter å virke uten noen god forklaring, kan være dekket av garanti, kontakt BIT for nærmere avklaring og videre håndtering av utstyret.

1.3 Hvordan håndterer BIT erstatning av IT-utstyr som ikke dekkes av garanti?

BIT vurderer hvorvidt ødelagt utstyr skal repareres, kasseres eller erstattes. BIT forespør alltid leverandør om prisoverslag for reparasjon. Vurderingen av om utstyret bør repareres eller byttes ut avgjøres deretter av BIT.

Reparasjonskostnadene blir i hvert enkelt tilfelle vurdert opp mot utstyrets verdi og alder. BIT avgjør og informerer den tilsatte, og dens leder, om hva som er mest hensiktsmessig; å reparere eller å kjøpe nytt utstyr. I tvilstilfeller involverer BIT den tilsatte og dens leder.

1.4 Hva skjer mens jeg venter på reparasjon eller nytt IT-utstyr?

BIT bistår med låneutstyr mens du venter på nytt bestilt IT-utstyr, eller eventuelt frem til leder har bestemt at utstyret som er ødelagt/tapt ikke skal erstattes.

Lånetilbudet forutsetter at tilsvarende utstyr er tilgjengelig hos BIT.

Generelt om tyveri og hærverk

Har du blitt utsatt for tyveri eller hærverk begått på OsloMet, skal det meldes til Avdeling for eiendom. Sikkerhetsansvarlig på OsloMet følger opp saken, og forholdet må også meldes til politiet.

Meld fra om innbrudd, hærverk og tyveri (sikresiden.no)

Meld tap av utstyr

Meld fra om tap av IKT-utstyr til: bit@oslomet.no

 

10. Henvendelseshåndtering i OTRS

Henvendelseshåndteringssystemet OTRS sikrer korrekt oppfølging og enklere oppgavefordeling av kunde- eller brukerhenvendelser. Det er anbefalt å bruke henvendelseshåndteringssystemet OTRS – Ticket Management i stedet for delte postkasser der det er mest hensiktsmessig.

Som administrator får du samtidig ut rapporter på antall henvendelser, saksbehandlingstid, fordeling på ressurser og annen statistikk.

Lettere kundeoppfølging

Du følger henvendelsen fra kunden fra start til slutt, og du kan lett spore opp og løse kundens forespørsel. Systemet er også tilgjengelig på Internett for kunden, som bidrar til å øke samarbeidet.

Fordeler med OTRS
 1. Statistikk: Innkommende saker, responstid, løsningstid, fordeling per kø
 2. Sporbarhet: Hvem, hva, hvor
 3. Automatisering: Autosvar per kø, automatisk avslutte saker basert på emne, innhold, avsender etc.
 4. Fleksibilitet: Multiple innkommende adresser, fordeling på emne, innhold, avsender etc. Malsvar per kø
 5. Tilgangsrettigheter: Grupper og Roller.
Testing av OTRS

Vil du vite mer om henvendelseshåndtering i OTRS, send e-post til: otrs@oslomet.no

Det er anbefalt at OTRS (henvendelseshåndteringssystemet) benyttes fremfor egne e-postkasser i Outlook/OWA.

Gå til henvendelseshåndtering i OTRS.

Mer om OTRS

OTRS Help Desk Solutions

OTRS Demo Trial

 

11. Undersøkelsesverktøy - nettskjema

Nettskjema for tilbakemeldinger og brukerundersøkelser (driftes ved uio.no, krever Feide-innlogging)

Contact IT Support (BIT)

IT Support on campus Pilestredet

Phone :
67235555
E-mail :
Place/Address :
SG29
Time/Opening Hours :
Support phone: Monday to Thursday 08:00-15:45 (Fridays until 15:00). Visiting hours: Monday-Friday: 09:00-15:00
Url :
Report an issue to IT Support (BIT)

IT Support on campus Kjeller

Phone :
67235555
E-mail :
Place/Address :
1st floor in the main building
Time/Opening Hours :
Support phone: Monday to Thursday 08:00-15:45 (Fridays until 15:00). Visiting hours: Monday-Friday: 09:00-15:00
Url :
Report an issue to IT Support (BIT)

Password

Url :
Forgotten your password?

System service messages

Url :
System service messages

Din tilbakemelding!

Url :
Hvor fornøyd er du med tjenestene BIT leverer? Svar her!