Retningslinjer for bruk av ikt-tjenester og utstyr | Utstyr og programvare | Brukerstøtte IT - Ansatt

Retningslinjer i bruk av IKT-tjenester og utstyr

Retningslinjer i bruk av IKT-tjenester og utstyr

Innhold

 1. Sikkerhetsinstruks ved OsloMet
 2. Informasjonssikkerhet ved OsloMet
 3. Retningslinjer for IT-konto
 4. Retningslinjer for e-post og kalender
 5. Retningslinjer for bestilling av IKT-utstyr og programvare
 6. Retningslinjer for IKT-utstyr og bruk av mobile enheter
 7. Retningslinjer for anskaffelse av mobiltelefon / abonnement ved OsloMet
 8. Bærbar-PC ved OsloMet
 9. Tap, tyveri, kassering eller innlevering av IKT-utstyr
 10. Rutine ved innlevering av ødelagt IKT-utstyr

1. Sikkerhetsinstruks ved OsloMet

Alle tilsatte plikter å gjøre seg kjent med OsloMets sikkerhetsinstruks. Sikkerhetsinstruksen går alltid foran annen motstridende informasjon.

Er du i tvil om hvilke regler som gjelder skal du kontakte sikkerhet@oslomet.no eller itservicedesk@oslomet.no for å avklare.

 

2. Informasjonssikkerhet ved OsloMet

Informasjonssikkerhet ved OsloMet.

 

3. Retningslinjer for IT-konto

For å få tilgang til OsloMets nettverk og fellestjenester, må ansatte være korrekt registrert i Brukeradministrativt system (BAS) - admin.hioa.no.

Ta kontakt med lokal personalkonsulent/HR-ansvarlig dersom det gjelder registrering eller endring av informasjon om deg.

Tildeling av brukernavn

Brukernavn blir automatisk tildelt ved registrering i Brukeradministrativt system (BAS) av lokal personalkonsulent/HR. IT-servicedesk kan i spesielle tilfeller, som f.eks navneendring bytte brukernavn for deg.

Krav om gyldig fødselsnummer

Du må være registrert med gyldig norsk fødselsnummer eller D-nummer i Brukeradministrativ system (BAS) for å få brukernavn og passord til bruk på OsloMet.

Registrere mobilnummer i Min profil

Har du glemt passordet ditt eller ikke byttet det innen fristen, kan du få tilsendt midlertidig passord via SMS. For å kunne motta SMS, må ditt mobilnummer være registrert i Min profil eller (BAS) Brukeradministrativt system som HR registrerer.

I Min profil kan du:

 • Registrere et norsk mobilnummer.
 • Reservere mobilnummeret mot synlighet i søk på OsloMets nettsider.

Reservasjon mot synlighet

Reservere mot synlighet av mobilnummer og/eller bilde i søk
1. I Min profil kan du kun velge å reservere mobilnummer.

2. På bitadmin.oslomet.no kan du reservere deg mot synlighet av mobilnummer og/eller bilde.

Bilde og/eller mobilnummer vil da ikke vises i elektroniske søk på veven eller i Outlook.

Du kan reservere deg for tre typer synlighet i søk på IT-konto:
 1. Visning av alle persondata *
 2. Visning av mobilnummer
 3. Visning av bilde
Reservasjon av alle persondata *

Dersom du reserverer deg mot visning av alle persondata, vil din profil som tilsatt ved OsloMet ikke vises i elektroniske søk på nettsidene www.oslomet.no.

Du kan også få problemer med å få utlevert nytt adgangskort på Kortsenteret, da de ikke vil få søketreff på din profil.

IT anbefaler at tilsatte ikke reserverer seg mot visning av alle persondata.

Bilde i nytt adgangskort?

Vær klar over at ditt bilde er synlig på www.oslomet.no og Outlook e-postklient når du mottar nytt adgangskort. Du må derfor reservere deg mot synlighet på bitadmin.oslomet.no.

Feide Innsyn og tilgang til Feide-tjenester

For å kunne få tilgang til fellestjenester, det vil si FEIDE-tjenester, som lønnsslipp, timeregistrering og reiseregning i SAP, må du være registrert med gyldig norsk fødselsnummer eller D-nummer.

Du får gratis tilgang til en rekke tjenester via Feide, sjekk dine Feide-tilganger her og legg til flere dersom behov: Logg på Feide Innsyn.

Kontakt HR

Du må kontakte din HR-ansvarlig eller personalkonsulent dersom du ikke har tilgang til OsloMets nettverk eller FEIDE-tjenester. HR-ansvarlig vil sjekke om du er korrekt registrert i BAS. Kontakt HR.

4. Retningslinjer for e-post og kalender

Overordnete retningslinjer

Sikker deling via e-post

Gjør deg kjent med hvordan kryptere filer og informasjon for sikker deling via e-post.

Kalenderavtaler

 • Private avtaler: Avtaler kan legges inn og merkes Privat, et ikon med hengelås i Outlook. Avtalen vil da få navn Privat, og ingen detaljer vil vises i kalenderen.

Bruk av logger

All innkommende og utkommende e-post logges som kommer inn/ut av Exchange.

I loggene kan vi se avsender, mottaker, emnefelt, når e-post ble sendt og statusrapport som sier om e-post har kommet eller feilet underveis i prosessen.

Loggene brukes til feilsøking og lagres i 365 dager.

Innsyn i e-post

 • IT-avdelingen har mulighet til å åpne brukerens postkasse og lese e-post. Det gjøres bare i enkelttilfeller og bare om brukeren tillater det.
 • Det er mulig å søke etter enkel e-post eller flere i brukerens postkasse. Det gjøres også etter avtale med brukeren.
 • Det er mulig å søke etter en spesiell e-post på en eller alle postkasser i organisasjonen og slette den. Dette gjøres ikke uten avtale med brukeren og må avklares av ledelsen.

E-postlister og e-postgrupper

E-postlister og e-postgrupper i Office 365.

E-postadresser

1. Fakulteter, institutt og andre enheter skal følge gjeldende retningslinje: funksjon-fakultet@oslomet.no.

Eksempel på e-postadresser:

 • eksamen-lui@oslomet.no
 • postmottak-tkd@oslomet.no
 • studenteks-jbi-sam@oslomet.no
 • studentforening-[foreningsnavn]@oslomet.no

2. Sentrale funksjoner og funksjoner på tvers av studiesteder skal følge gjeldende retningslinjer.

Eksempel på e-postadresser:

 • lsb@oslomet.no
 • eller der man har geografiske tjenester: lsb-kjeller@oslomet.no
 • postmottak@oslomet.no

Les mer om e-postlister.

Standard signatur

Behold standard tekstformatering i signaturen. Følgende mal skal gjelde som standard signatur for e-post.

Norsk signatur:

Kari Nordmann
[Stillingstittel]
[Enhet]
OsloMet – storbyuniversitetet
(tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus)
Tlf: +47 99 99 99 99/ 999 99 999
www.oslomet.no - Ny viten, ny praksis

Engelsk signatur:

Kari Nordman
[Title]
[Unit]
OsloMet – Oslo Metropolitan University
(formerly Oslo and Akershus University College of Applied Sciences)
Tlf: +47 99 99 99 99/ 999 99 999
www.oslomet.no/eng - New knowledge, new practice

5. Retningslinjer for bestilling av IKT-utstyr og programvare

Les mer om bestillingsrutiner for IKT-utstyr.

Forhåndsgodkjenning

IT-servicedesk kvalitetssikrer og forhåndsgodkjenner alle bestillinger av IKT-utstyr og programvare.

Godkjenning

Fakultetene og administrasjonens utvalgte ledere foretar den endelige godkjenningen før varen settes i bestilling hos ekstern leverandør.

Bestilling av egendefinerte varer

Bestillingssystemet inneholder en rekke forhåndsdefinerte standardvarer, men det er også mulig å legge inn egendefinerte varer.

Vi anbefaler at bestiller kontakter IT-servicedesk (itservicedesk@oslomet.nofør egendefinerte varer legges inn i bestillingssystemet.

Bestilling av AV-utstyr

Projektorer, smartboard og annet audio- og videoutstyr skal ikke bestilles via IT-servicedesk.

Kontakt Medieseksjonen i forbindelse med bestilling av dette.

Bestilling av datarekvisita (tilleggsutstyr til PC etc.)

Spesialtastatur, spesialmus og annet HMS-relatert tilleggsutstyr skal _ikke_ bestilles via IKT‑avdelingens bestillingssystem. Dette går under kontor-/datarekvisita og bestilles lokalt. Se utvalg av datarekvisita / tilleggsutstyr til PC etc.

Kontakt ditt fakultet/enhet for spørsmål om ekstra utstyr. Bestill datarekvisita via Min bestilling.

Utlevering, utplassering eller installering

Bestiller mottar e-post når en vare kan hentes hos IT-servicedesk.

IT-utstyr

Stasjonære PC-er, skjerm og/eller docking utplasseres på det kontoret IT har fått oppgitt senest tre dager etter varen er ankommet OsloMet dersom annet ikke er avtalt.

Ved utplassering av IT-utstyr som hovedsakelig er tenkt brukt andre steder enn på OsloMet, for eksempel hjemme, må fjernarbeid (hjemmekontor) være innvilget av HR.

Programvare

Kun datamaskiner driftet og levert av OsloMet har adgang til å få installert lisenser betalt av OsloMet. Bestiller får beskjed når programvaren er klar for installasjon.

Programvare installeres normalt automatisk over nettverket, mens enkelte programvarer installeres manuelt av IT-servicedesk. Bestiller blir eventuelt kontaktet i forbindelse med installasjon.

Bestilling

All bestilling av ikt-utstyr og programvare som skal benyttes i OsloMets nettverk skal kjøpes inn via Min bestilling og valg for IKT-utstyr.

Ved bestilling av PC/bærbar PC og programvare, gå til lenkene under:

 

6. Retningslinjer for IKT-utstyr og bruk av mobile enheter

Alle enheter som er satt opp med epost fra OsloMet skal beskyttes med passord eller låsekode.

Du må godkjenne sikkerhetspolicy som universitetet krever for oppsett av e-post og kalender på din mobile enhet. Dette forutsetter at enhetene har en låsing for å hindre misbruk og for å tilfredsstille sikkerhetskrav.

Mobiltelefon med Office 365

Du kan synkronisere mobiltelefonen din med e-post og kalender på OsloMet gjennom Office 365¨. Office 365 er innebygd i de fleste smarttelefoner.

 

Mobile lagringsmedier

Du skal kryptere lagringsmedier som inneholder sensitive data, for eksempel minnepinne eller ekstern harddisk, slik at ingen uvedkommende kan få tilgang til dine data på den.

Slette innhold på mobile lagringsmedier

Skal du kaste eller slutte å bruke en minnepenn eller ekstern harddisk må du forsikre deg om at alt innhold er fullstendig slettet.

Veiledning for sletting av innhold på minnepenn/ekstern harddisk.

 

7. Retningslinjer for anskaffelse av mobiltelefon / abonnement ved OsloMet

Avtaler om bruk av mobiltelefon innenfor eller utenfor ordinær arbeidstid og OsloMets retningslinjer for arbeidsgiverfinansiert bruk av mobiltelefon.

Innhold

Hvem kan få tildelt mobiltelefon/abonnement

Om arbeidsoppgaver og ansvar tilsier at en tilsatt må nås/har behov for telefon i tjenesten kan arbeidstakere ved OsloMet få innvilget dekning av kostnader til innkjøp av mobiltelefon og til påløpende brukskostnader for mobiltelefoni.

Retningslinjer for tildeling og bruk av mobiltelefon/abonnement

Følgende retningslinjene gjelder alle tilsatte ved OsloMet:

Avtale - mobiltelefoni innenfor ordinær arbeidssituasjon

Avtalen gjelder bestemmelser om dekning av kostnader for mobiltelefoni innenfor ordinær arbeidssituasjon.

Avtale - mobiltelefoni utenom ordinær arbeidssituasjon

Avtalen gjelder bestemmelser om dekning av kostnader for mobiltelefoni utenom ordinær arbeidssituasjon.

8. Bærbare PC-er ved OsloMet

Om bruk av bærbar-PC driftet ved OsloMet, filplassering på hjemmeområde og fellesområde, og om nettverkstilgang og standard programvare for bærbare PC-er bestilt og levert av OsloMet.

Bærbare PC-er med Windows 10

Alle nytilsatte får tildelt en bærbar-PC med Windows 10 operativsystem. 

Tilgang til filer på hjemmeområdet og fellesområdet

Bærbare PC-er på OsloMet er satt opp mot vårt nettverk og kobler automatisk opp hjemmeområdet og fellesområdet dersom PC-en er på vårt nettverk.

Tilgang til filer utenfor OsloMet-nettverket

For å få tilgang til hjemmeområdet og fellesområder kan du koble opp ved hjelp av eksternt skrivebord eller VPN-klienten Viscosity.

 • Eksternt skrivebord (remote desktop) gir sikker tilgang til alle filer og mapper og fullt skrivebordsmiljø og en rekke programmer.
 • Ved VPN-tilkobling vil du få tilgang til alle filer og mapper, skrivebordet ditt, og PC-en oppdateres når den er koblet til OsloMet-nettverket.

Sikkerhet/kryptering av harddisken

For å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til data/filer m.m. lagret på den bærbare PC-en, leveres alle bærbare PC-er med krypterte disker.

Kryptering er en metode for å øke sikkerheten for en fil ved å omkaste innholdet slik at det bare kan leses av noen som har den riktige krypteringsnøkkelen til å dekryptere det.

Hvordan kryptere filer.

Mer om kryptering og lagring av disker ved OsloMet.

Fjernhjelp

Alle bærbare PC-er har programvare som gjør det mulig for IT-servicedesk å gi fjernhjelp uansett hvor PC-en befinner seg, så sant den har nettilgang. Se informasjon om fjernhjelp ved hjelp av programmet TeamViewer.

Installasjon av programvare

Det ligger en rekke programmer tilgjengelig for fri installasjon via Software Center.

Dersom det er et stort behov for andre programmer kan du kontakte IT-servicedesk, slik at det aktuelle programmet gjøres tilgjengelig.

Oppdatering av programvare

Microsoft-programmer oppdateres automatisk når PC-en er tilkoblet Internett. All annen programvare installert av OsloMet oppdateres når PC-en er koblet opp mot OsloMet sitt nettverk, enten via dockingstasjon eller trådløst nett.

Programmer som bruker selv har installert fra Software Center (Win10) kan oppdateres på nytt fra samme sted.

SPSS og EndNote kan oppdateres via programvare for hjemmebruk (distro.tjenester.oslomet.no) – krever brukernavn og passord. NB! Gjelder kun for private datamaskiner.

Innkjøp av bærbar PC

IKT-avdelingen kjøper ikke inn modeller som _ikke_ inngår i standard vareutvalg for PC-er hvis det ikke kan dokumenteres at det er spesielt behov for dette. Se om spesialutstyr i bestillingsrutiner for IKT-utstyr.

 

9. Tap, tyveri, kassering eller innlevering av IKT-utstyr

Ansatte som har IKT-utstyr levert av OsloMet må melde fra til IT-servicedesk dersom de mister, blir frastjålet eller skal kassere (kaste) eldre IKT-utstyr, og hvilke rutiner det er for ødelagt IKT-utstyr.

Sensitiv informasjon

Dersom du har sensitiv informasjon lagret på utstyret så er det viktig at IT-servicedesk også får beskjed om dette slik at vi eventuelt kan sette i gang skadebegrensende tiltak.

1. Tap eller tyveri av IKT-utstyr

Meld fra til IT-servicedesk ved tap eller tyveri av utstyr, slik at vi kan oppdatere utstyrsregisteret og korrigere finansielle forhold.

Følgende IKT-utstyr må du melde ved tap eller tyveri:

 • Mobiltelefon
 • Bærbar PC
 • Stasjonær PC
 • Nettbrett (iPad o.l.)
 • Eksterne lagringsenheter

2. Kassering av eldre IKT-utstyr

Meld fra til IT-servicedeskved kassering av utstyr, slik at vi kan oppdatere utstyrsregisteret. Universitetet har avtale med ekstern leverandør som kasserer eldre utstyr. Forsvarlig sletting av pc-er og eventuell gjenbruk blir gjort i henhold til forpliktelser i avtalen.

Følgende IKT-utstyr må du levere til kassering:

 • Mobiltelefon
 • Bærbar PC
 • Stasjonær PC
 • Nettbrett (iPad o.l.)
 • Eksterne lagringsenheter

3. Ødelagt IKT-utstyr

Utstyr som er gått i stykker eller skal erstattes, skal alltid leveres til IT-servicedesk.

Kostnadene knyttet til reparasjon eller erstatning av utstyr, skal hovedsakelig dekkes av enheten til eieren av det ødelagte utstyret.

 

10. Rutine for innlevering av ødelagt IKT-utstyr

Har du ødelagt IT-utstyr? Se følgende rutine for dette.

1. Ødelagt IT-utstyr

Eksempel på ødelagt IT-utstyr:

 • IT-utstyr som ikke vil skru seg på
 • Knust eller ødelagt skjerm på nettbrett, mobiltelefon eller PC
 • Vannskader på nettbrett, mobiltelefoner eller PC
 • Fallskader på PC, skjermer og annet IT-utstyr
1.1 Innlevering av ødelagt IT-utstyr

Skadet eller ødelagt IT-utstyr leveres til IT-servicedesk på Kjeller eller i Pilestredet. Se kontaktboks for adresse.

Ved ødelagt PC, nettbrett eller mobiltelefon:

 1. Last ned og fyll ut skjema: Innleveringsskjema for ødelagt utstyr (last ned PDF).
 2. Ferdig utfylt skjema leveres til IT-servicedesk sammen med ødelagt utstyr.

Dersom utstyret ikke fysisk kan leveres til IT-servicedesk, skal den tilsatte informere IT-servicedesk om hvor det ødelagte utstyret befinner seg.

1.2 Hvem har ansvar for å erstatte IT-utstyr som ikke dekkes av garanti?

Enheten til den tilsatte som har ødelagt eller mistet utstyr må selv dekke kostnadene til reparasjon eller nytt utstyr, dersom skadene ikke dekkes av garantien.

Den tilsatte som har tapt eller ødelagt utstyret og den tilsattes nærmeste leder må i fellesskap bli enige om utstyret skal erstattes. Dersom leder og tilsatt blir enige om er å dekke reparasjon eller kjøpe nytt utstyr, skal IT-servicedesk involveres.

Reparasjon eller bestilling av nytt utstyr organiseres i de fleste tilfeller av IT-servicedesk, se oversikt over rutiner for bestilling av IKT-utstyr.

1.2.1 Om garanti

Det er vanligvis to års garanti på nettbrett og mobiltelefoner, og tre års garanti på OsloMets PC-er.

Garantien dekker ikke følgende skader: Fysiske skader, fuktskader og andre selvpåførte skader på utstyret dekkes som regel ikke av garanti. Denne typen skader må repareres eller erstattes av nytt utstyr.

Utstyr som plutselig slutter å virke uten noen god forklaring, kan være dekket av garanti, kontakt IT-servicedesk for nærmere avklaring og videre håndtering av utstyret.

1.3 Hvordan håndterer  IT-servicedesk erstatning av IT-utstyr som ikke dekkes av garanti?

 IT-servicedesk vurderer hvorvidt ødelagt utstyr skal repareres, kasseres eller erstattes.  IT-servicedesk forespør alltid leverandør om prisoverslag for reparasjon. Vurderingen av om utstyret bør repareres eller byttes ut avgjøres deretter av  IT-servicedesk.

Reparasjonskostnadene blir i hvert enkelt tilfelle vurdert opp mot utstyrets verdi og alder.  IT-servicedesk avgjør og informerer den tilsatte, og dens leder, om hva som er mest hensiktsmessig; å reparere eller å kjøpe nytt utstyr. I tvilstilfeller involverer  IT-servicedesk den tilsatte og dens leder.

1.4 Hva skjer mens jeg venter på reparasjon eller nytt IT-utstyr?

 IT-servicedesk bistår med låneutstyr mens du venter på nytt bestilt IT-utstyr, eller eventuelt frem til leder har bestemt at utstyret som er ødelagt/tapt ikke skal erstattes.

Lånetilbudet forutsetter at tilsvarende utstyr er tilgjengelig hos IT-servicedesk.

Generelt om tyveri og hærverk

Har du blitt utsatt for tyveri eller hærverk begått på OsloMet, skal det meldes til Avdeling for eiendom. Sikkerhetsansvarlig på OsloMet følger opp saken, og forholdet må også meldes til politiet.

Meld fra om innbrudd, hærverk og tyveri (sikresiden.no)

Meld tap av utstyr

Meld fra om tap av IKT-utstyr til: itservicedesk@oslomet.no

IT Service Desk

IT Service Desk

Contact information

Phone :
(+47) 67235555
E-mail :
Place/Address :
Stensbergsgata 29 (separate entrance behind the building) , Kjeller (second floor)
Time/Opening Hours :
Weekdays 08:00-15:45 (fridays to 15:00)
Åpningstider jul og nyttår 2020:
Julaften: 08-12.00, Romjul: 08-13.30, Nyttårsaften: Stengt
Url :
Digital kollegastøtte i Teams