Hvem gjør hva av studieadministrative oppgaver ved TKD?

Hvem gjør hva av studieadministrative oppgaver ved TKD?

This information is only available in Norwegian. Click the "NO" button in the header to go to the Norwegian version.