Skip to Content

Communication

Communication

Communications and profile / Communications consulting

Hvem gjør hva

Det skal utarbeides nye retningslinjer for roller og ansvar i kommunikasjonsarbeidet ved OsloMet under programmet «Administrasjon for framtida». Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon har ansvaret for å utarbeide forslag som skal vedtas av styringsgruppen for programmet. Inntil videre gjelder Kommunikasjonspolicy som ble vedtatt september 2016. 

Innhold

Ditt ansvar for kommunikasjon

Hvem har ansvaret for at kommunikasjonen går ut og når fram?

Kommunikasjonsansvaret i staten følger saksansvaret og linjeprinsippet. Hvis du har ansvar for saken, er det ditt ansvar å informere og kommunisere om saken i organisasjonen, eller delegere ansvaret i egen linje. Bruk verktøyet: Bli god på linjekommunikasjon

Kontaktpunkter og hvem kan hjelpe?

Ta kontakt med din nærmeste kommunikasjonsrådgiver hvis du trenger bistand og veiledning. 

Kontakter på fakultetene

Fakultet for helsevitenskap, kommunikasjonsrådgvier Marit Christiansen

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultet for teknologi, kunst og design,  kommunikasjonsrådgiver Olav-Johan Øye og Hilde Marian Kringeland

Kontakter på sentrene

AFI: Katrine Ziesler

NIBR: Jan-Tore Berghei

NOVA: Halvard Dyb eller Nina Eriksen

SIFO: Kjersti Lassen

Generelle kommunikasjonshenvendelser til SVA (uavhengig av institutt) kan rettes til Katrine Ziesler (koordinator).

Senter for profesjonsstudier

Kontaktpunkter i fellesadministrasjonen

For VIE - verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap Katrine Hattrem Hast

Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK)

  • har ansvar for å fremskaffe og forvalte felles kommunikasjonskanaler for OsloMet, og har det redaksjonelle ansvaret for felleskanalene.
  • har operativt ansvar for å publisere i felleskanalene og kvalitetssikre innhold før publisering.
  • bidrar med rådgivning og veiledning, planlegging og maler. Ta gjerne kontakt og spør om råd

Kommunikasjonsansvar i praksis

  • Ansvaret for å kommunisere om en sak ligger hos enheten som har fagansvaret. Å kommunisere om saken sin kan for eksempel være å lage en sak og dele på intranettet enten som nyhet eller i en gruppe, eller holde et temamøte.
  • Innhold til nett skal skrives på to språk i henhold til retningslinjer for informasjon på engelsk ved OsloMet. Den ansvarlige fagenheten har selv ansvaret for å utarbeide informasjonen på engelsk.

Hva sier statens kommunikasjonspolitikk?

«Ledere har et særskilt ansvar for god kommunikasjon, men ansatte på alle nivåer har også et selvstendig ansvar for å dele informasjon med andre.»

«Informasjon og kommunikasjon er ikke mål i seg selv, men ett av flere virkemidler for å oppnå sine mål og løse sine oppgaver på en effektiv og tilfredsstillende måte [som] må vurderes og benyttes på lik linje med andre typer virkemidler, slik som de økonomiske, juridiske og organisatoriske virkemidlene.»

Kilde: statens kommunikasjonspolitikk (pdf på regjeringen.no)

Contact

Department of External Relations and Communications

chatbot-portlet