Åpent møte med ansattrepresentantene i styret

Hendelseskalender

Åpent møte med ansattrepresentantene i styret

Ansattrepresentantene i universitetsstyret inviterer til formøte før styremøtet 9. februar.

Date/Time

Location

Zoom

Formøtet vil holdes på Zoom. Delta i møtet her (oslomet.zoom.us)

Vi inviterer alle ansatte ved OsloMet til å komme med innspill til styret. Det kan være saker som er på dagsorden på det kommende styremøtet eller saker som ansatte ønsker at vi tar opp. Sakene vil være tilgjengelig på forhånd. Les sakspapirene til universitetsstyrets møter (opengov.360online.com) ​