Tilgang til gjestekonto | Brukerkonto og adgangskort - Ansatt

Order a guest account

Order a guest account

Here you can order a guest account for a visitor, such as a guest speaker. The guest account is valid up to 1 month.

Contents

Guest account for longer stays

Order a guest account – valid up to 1 month.

The guest account provides access to login on OsloMet PC's, the wireless network / eduroam and a home directory.

Precondition

 • Only a OsloMet employee can order a guest account.
 • The employee is responsible for the activities of the person or the persons who are given access to the network.

1. Log in to a OsloMet PC

Log in to a OsloMet PC with the assigned username and password.

 • Example of a username: anon-14800

2. Log in to eduroam (Wi-Fi)

Log in to the wireless network "eduroam" with the assigne username "Username@oslomet.no" and the assigned password.

 • Example of a username: anon-14800@oslomet.no

Note: Anyone who needs access to the wireless network have to enter "@ oslomet.no" after the username.  The user account / guest account will then be approved / authenticated.

Wi-Fi access for shorter stays

Will the guest need Wi-Fi for up to 12 hours? Use the wireless guest network "OsloMetGuest".

The wireless guest network "OsloMet Guest" is only for visitors who do not have a user account on OsloMet.

If you already have a OsloMet username or if you are a visitor / guest from another educational institution, please log in to the wireless network "eduroam".

 • The guest must order a password via SMS.
 • The guest account is valid for 12 hours and can be used on up to three - 3 - devices.
 • The service costs NOK 2, -.

Connect to the guest network "OsloMet Guest"

How to connect to the wireless guest network "OsloMet Guest".

 • Gjestekonto ved lengre opphold

  Gjestekonto gir tilgang til innlogging på OsloMet PC-er, bruk av trådløst nett og et hjemmeområde.

  Forutsetning

  • Kun ansatte ved OsloMet kan bestille en gjestekonto på vegne av besøkende.
  • Bestilleren er ansvarlig for aktivitetene til den eller de som tar i bruk nettverkstilgangen. 

  1. Logg på OsloMet-PC

  Logg på en stasjonær OsloMet-PC med tildelt brukernavn og passord.

  • Eksempel på brukernavn: anon-14800

  2. Logg på til eduroam (Wi-Fi)

  Logg på trådløst nett "eduroam" med tildelt brukernavn@oslomet.no og tildelt passord.

  • Eksempel "brukernavn@oslomet.no": anon-14800@oslomet.no

  Merk: Alle som trenger tilgang til trådløst nett må fylle inn "@oslomet.no" etter brukernavnet. Slik at brukerkonto/gjestekonto godkjennes/autentiseres på det trådløse nettverket på OsloMet.

 • Trådløst nett ved kortere opphold

  Gjestenettet "OsloMet Guest" er kun for besøkende som ikke har en brukerkonto ved OsloMet.

  Har du et OsloMet-brukernavn fra før eller er besøkende fra en annen utdanningsinstitusjon, bruker du det trådløse nettverket "eduroam".

  • Gjesten bestiller selv passord via SMS.
  • Gjestekonto er gyldig i 12 timer og kan brukes på inntil tre - 3 - enheter.
  • Tjenesten koster NOK 2,-.

  Koble til trådløst nett "OsloMet Guest"

  Hvordan logge på trådløst nettverk "OsloMet Guest" ved kortere gjesteopphold.

IT Service Desk

IT Service Desk

Contact information

Phone :
(+47) 67235555
E-mail :
Place/Address :
Stensbergsgata 29 (separate entrance behind the building) , Kjeller (second floor)
Time/Opening Hours :
Weekdays 08:00-15:45 (fridays to 15:00)
Åpningstider jul og nyttår 2020:
Julaften: 08-12.00, Romjul: 08-13.30, Nyttårsaften: Stengt
Url :
Digital kollegastøtte i Teams