Skip to Content

Research

Research

FoU-støtte for tilsatte ved HV

Her finner du informasjon som er spesifikk for tilsatte ved Fakultet for helsevitenskap (HV).

Felles informasjon om FoU-støtte på OsloMet finner du i toppmenyen, under "I forskning". Se også "Hva gjør vi" i seksjon for FoU, HV nederst på denne nettsiden.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning i forskning

Forskningsfinansiering

Ekstern forskningsfinansiering

Søknad om intern finansiering ved OsloMet og HV

Samarbeidsmidler helse- og sosialfag

Forskningsgrupper

Kriterier for og søknad om etablering /endring av forskningsgrupper ved HV

Tid til forskning

Kriterier for og søknad om FoU-tid

Forskningstermin

Retningslinjer for og søknad om forskningstermin

Statistikkstøtte

Statistikkstøtte ved Fakultet for helsevitenskap

Statistikkstøtte ved OsloMet

Kvalitativt metodeforum (forankret ved Senter for profesjonsstudier)

Kvantitativt metodeforum

Søknad til REK

Søknad til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

Vitenskapsombud

Fakultetets vitenskapsombud gir råd og veileder ansatte i forskningsetiske spørsmål. Målet er å ha en god forskningskultur og forebygge og løse konflikter på et lavest mulig nivå.
Kontakt vitenskapsombudet: Trine B. Haugen

FoU-håndbok

Seksjon for FoU ved Fakultet for helsevitenskap

Hva gjør vi?