Skip to Content

Formidlingsprisen ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Fakultetet har en egen formidlingspris som deles ut årlig. Her finner du informasjon om prisen og hvordan du nominerer kandidater.

Formidlingsprisen ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er etablert for å markere betydningen av formidling av forskningsresultater på ulike arenaer. Fakultetets ansatte utfører et omfattende formidlingsarbeid via mange ulike kanaler. Hvert år deler fakultet ut en pris for å gjøre ære på en enkeltperson eller fagmiljø som har utmerket seg ved sin innsats innen formidling, og for å løfte frem noe av formidlingsaktiviteten fakultetets ansatte står for.

Statutter for prisen

 1. Prisen tildeles ansatte ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Den kan tildeles både enkeltpersoner og grupper av personer (fagmiljøer), herunder forskergrupper eller faglige seksjoner.
 2. Prisen kan tildeles for en enkeltstående prestasjon det foregående år, eller for formidlingsinnsats som strekker seg over en lengre periode.
 3. Prisen kan tildeles både for formidlingsvirksomhet som er rettet mot allmennheten og for formidlingsvirksomhet rettet mot profesjonelle brukere av kunnskap (herunder politikere og myndighetene, skoleeiere, lærere, m.v.). Lærebokforfatterskap, deltakelse i den offentlige debatt både muntlig, skriftlig og i alle typer medier, bidrag i utredningsarbeid, utstillinger, konserter, m.v. er eksempler på formidling som faller inn under prisens formål.
 4. Prisen tildeles ikke for formidling som skjer som en del av undervisningsaktiviteter ved OsloMet eller andre utdanningsinstitusjoner. Prisen tildeles heller ikke for formidling av forskningsresultater som primært er rettet mot forskersamfunnet (vitenskapelig publisering).
 5. Prisen kan ikke tildeles samme person eller miljø på nytt før tidligst fem år etter forrige tildeling.

Nominasjon

Prisvinneren utpekes av en komité utnevnt av dekanent med utgangspunkt i nominasjoner innsendt av ansatte ved fakultetet. Alle ansatte ved fakultetet har anledning til å nominere kandidater. De eneste kravene til nominasjon er at den begrunnes og det redegjøres for hvilke av kriteriene som gjør kandidaten fortjent til prisen, og at minst to ansatte stiller seg bak nominasjonen.

Nominasjoner sendes inn på dette nettskjemaet (nettskjema.no).

Årets frist for nominasjon er 2. november 2020.

Komité 2020 – 2022

 • Helene Uri, leder av komiteen
 • Merete Mohn, rektor ved Hallagerbakken skole
 • Finn Aarsæther, prodekan for studier, LUI
 • Stig Nøra, kommunikasjonsrådgiver, SK, OsloMet

Kriterier for tildeling

Komiteen skal utpeke en prisvinner som utmerker seg ved sitt formidlingsarbeid og ved sin bevissthet om viktigheten av formidlingsarbeidet som utføres ved universitetet. Utover de bestemmelsene som er fastsatt i formidlingsprisens statutter, skal komiteen legge vekt på følgende kriterier ved bedømmelsen av de foreslåtte kandidatene:

 • Kreativitet
 • Allsidig bruk av kommunikasjonskanaler og uttrykksformer
 • Formidlingsarbeidets tyngde
 • Formidlingens samfunnsrelevans
chatbot-portlet