Skip to Content

Employment

Employment

Health, Safety and Environment / Safety / Fire prevention and physical protection

Evakueringsinstruks for rullestolbrukere

Når brannalarmen går:

  1. Klargjør evakueringsstol hvis dette finnes i området.
  2. Iverksett evakuering av rullestolbrukeren.
  3. Ved evakuering av rullestolbruker uten bruk av evakueringsstol må vedkommende bæres ut under hver arm, eventuelt brannmannsløft.
  4. Det er viktig å varsle personer i nærheten for å få bistand med evakuering av rullestolbrukeren.
  5. Forlat bygningen gjennom nødutgang og evakuer til samlingsplass.
  6. Varsle brannvernleder og/ eller ansvarlige som Brannvesen/ skadestedsleder om at rullestolbrukeren er evakuert.
  7. Ved at rullestolbruker ikke kan evakueres, skal vedkommende evakueres til nærmeste trygge branncelle (rom). Varsle deretter brannvesen ved å ringe brannvesenet på telefonnummer110.

Opplys om:

  • Hvem du er
  • Hva som er situasjonen
  • Hvor du befinner deg

Skal rullestolbruker være alene i lokale etter vanlig arbeidstid (16:00) skal vakt eller studentassistenter varsles

NB! Heisen skal ikke benyttes ved brann