Rutine for etablering av studier med omfang 60 stp. eller mindre ved TKD - Ansatt

Etablering av studier med omfang 60 studiepoeng eller mindre ved TKD

Etablering av studier med omfang 60 studiepoeng eller mindre ved TKD

Rutine for etablering av studier med 60 studiepoeng eller mindre ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD).

Alle etablering av nye utdanninger ved TKD er regulert gjennom Retningslinjer for etablering av nye utdanninger og utarbeiding av program- og emneplaner ved OsloMet – storbyuniversitetet. Etablering av studier på bachelor- og videreutdanningsnivå med omfang på 60 studiepoeng eller mindre, behandles i sin helhet på fakultetsnivå (Utdanningsutvalget TKD). Saker om etablering av utdanninger på mer enn 60 studiepoeng behandles for endelig vedtak på institusjonsnivå (Universitetsstyret).

Prosessen for etablering av studier med 60 studiepoeng eller mindre er i korte trekk slik:

  1. Forankring og finansiering

  2. Etableringssøknad i Utdanningsutvalget (UU)

  3. Markedsføring og publisering av nettsider

  4. Opptak

  5. Gjennomføring og evaluering