Hva er en CIL-aktivitet | Internasjonalisering - Ansatt

What is a CIL activity?

What is a CIL activity?

A variety of activities can be approved as a CIL activity. These may be integrated parts of the student's study programme or activities arranged centrally.

Examples of integrated parts of study programmes:

 • Courses
 • Fixed guest lectures
 • Workshops
 • Student participation at conferences / seminars
 • Conferences at home and abroad
 • Student exchanges
 • Shorter stays abroad etc.

Examples of activities arraged centrally:

 • Buddy schemes for international students
 • Language cafes etc.

In addition, the student may suggest activities such as refugee work, conferences / seminars or summer schools abroad.

An activity can consist of several sub-activities. For example, the student must attend 3 guest lectures for it to count as 1 activity.

Feel free to get inspiration from study programmes that already have CIL.

 • Hva er en CIL-aktivitet?

  En CIL aktivitet er en aktivitet med internasjonalt og/eller flerkulturelt fokus, av et visst omfang, som ikke er en obligatorisk del av studentens studieprogram. En CIL aktivitet er dermed noe studenten aktivt velger og som potensielt kan øke studentens internasjonale og flerkulturelle kompetanse -  enten i tillegg til studieprogrammet (f.eks. ekstra forelesninger/seminarer/konferanser, frivillig arbeid etc.) eller en "internasjonal variant" av en obligatorisk del i studieprogrammet (f.eks. reise på utveksling i stedet for å ta emner hjemme, velge "internasjonalt gruppearbeid" i stedet for vanlig gruppearbeid, velge emner på engelsk med et internasjonalt fokus fremfor det "vanlige" løpet etc.).

  En aktivitet kan bestå av flere delaktiviteter. Det kan f.eks. kreves at studenten deltar i 3 gjesteforelesninger for at det skal gi uttelling som 1 aktivitet.

 • Eksempler på aktiviteter tilknyttet studieprogram

  • Emner, moduler
  • Gjesteforelesninger
  • Workshops, konferanser eller seminarer hjemme og i utlandet
  • Utvekslingsopphold
  • Kortere utenlandsopphold etc.
 • Eksempler på aktiviteter arrangert sentralt

  • Fadderordningen for internasjonale studenter (min. et semester)

  • Akademisk dugnad for flyktninger - aktiv deltagelse som frivillig (min. et semester)

  • Språkkafe (min. tre treff)

  • Aktiv i studentforeningene Erasmus Student Network (ESN) eller International Student Union (ISU)  (min. et semester)

  • Deltakelse i International Buddy Board OsloMet

  • Kurs, foredrag, seminarer ol. med internasjonalt/flerkulturelt fokus.

 • Eksempler på egendefinerte aktiviteter

  Studenten kan også selv foreslå aktiviteter, enten hjemme eller i utlandet. Aktiviteten må ha et internasjonalt fokus og bidra til internasjonal og flerkulturell læring.

  Eksempler på egendefinerte aktiviteter:

  • Sommerskole
  • Sommerjobb
  • Frivillighetsarbeid
  • Fagkonferanser/seminarer.

  Hent gjerne inspirasjon fra studieprogrammer som allerede har CIL