Skip to Content

Teaching

Teaching

Student administration / Online course planning

Brukerveiledning EpN

Generell brukerveildening for EpN.

Nettleser

Det anbefales at du bruker Chrome som nettleser når du jobber i EpN. Dersom du ikke har Chrome installert kan du laste dette ned fra "software Center"

Finn dine emner

Den enkleste måten å søke opp ditt/dine emner er ved hjelp av emnekode 

  • Søk på hele eller deler av emnekoden i søkefeltet(Eks RAD1000 eller bare RAD)
  • I søkeresultatet du får opp setter du hake på det/de emnen du ønsker å jobbe med
  • Trykk deretter på "legg til i arbeidslista"- emnene vil da ligge i din liste til du evt. velger å fjerne dem

Rediger et emne

1. Klikk på den grønne blyanten til høyre for å åpne emnet for redigering. I redigeringsmodus vil du se fire arkfaner hvor informasjon kan endres.:Generelt, Rapportering, Undervisning og Emneinfo. Obligatoriske felt må ha innhold før du kan sende utkastet ditt videre i arbeidsflyten. Legg merke til de blå informasjonstekstene som popper opp når man klikker i felt som kan endres.

2.Fanen Generelt
Foruten navnefeltene inneholder fanen felt for siste undervisningstermin. Resten av feltene er til orientering og kan ikke endres. Oppgi siste undervisningstermin dersom emnet skal avsluttes kommende studieår.

3. Fanen Rapportering

Informasjonen i denne fanen er til orientering og skal ikke endres.

4. Fanen Undervisning

I denne fanen oppgir du undervisningsspråk dersom dette mangler. Du kan velge norsk og/eller engelsk.

5. Fanen Emneinfo
I denne fanen ligger selve emneplanen som en avsnitts-meny. Avsnittene med stjerne (*) krever innhold.
 

Opprett et  nytt emne

Dersom du skal opprette et nytt emne må du kontakte fakultetets kontaktperson for EpN (se kontaktinfo på https://ansatt.oslomet.no/epn). Du vil få oppgitt en emnekode som opprettes av kontaktperson/superbruker.

Handlinger

Når man jobber med et emne får man opp boksen "handlinger" til høyre i bildet

  •  Lagre: lagring av utførte endringer
  •  Legg til kommentar: Her kommenterer du foreslåtte endringer, slik at neste person i flyten er orientert om bakgrunnen for endringene.
  • Sammenligning: (Sammenligning er mest aktuelt for Kvalitetssikrere og Godkjennere.) Når man trykker på knappen Sammenligning vil endrede avsnitt og felter markeres med grønn varseltrekant. Hvis man så trykker på et bestemt stadium i arbeidsflyten (S0, S1, S2, S3) og trykker Lag endringsrapport vil man se nøyaktig hvilke endringer som har skjedd fra og med det aktuelle stadiet. Endringer i rapporten vil markeres med grønt for ny tekst og rødt for slettet tekst. For å komme ut av sammenligningsmodus trykker igjen på knappen Sammenligning.
  • Endre stadium: Når fagperson er ferdig med å redigere eller å opprette nytt emne vil EpN gi klarsignal for å sende emnet videre i flyten. Klarsignalet er den grønne knappen Klar for kvalitetssikring. Trykk på denne for å sende emnet videre i flyten.
  • Kopier emnet: Dersom det skal opprettes ett nytt emne som har mye til felles med et eksisterende emne kan man bruke denne knappen. Man vi da få en blå-kopi av det emnet man står i, som man kan bruke som utgangspunkt for det nye emnet. Denne knappen skal kun brukes i samråd med FS-klarerer.
  • Lag rapport : Her kan du lage en rapport der du velger hvilke faner, og  hvilke  emneinfo-felter  du ønsker å vise.

Kommentarer og historikk:

Nederst i redigeringsbildet vil du se faner for Kommentarer, Flyt og Lagerhistorikk. Her vil du altså kunne se kommentarer knyttet til endringer og hvordan emnet beveget seg i arbeidsflyten.

Epost-varsling i EpN

Dersom kvalitetssikrer har kommentarer eller spørsmål til fagpersonens endringsforslag kan hun/han skrive en kommentar og sende emnet tilbake i arbeidsflyten. Fagpersonen vil da få en epost som inneholder kommentaren sammen med en lenke til det aktuelle emnet. Man klikker seg da inn på emnet og gjør eventuelle tilleggs-endringer, eller sende det tilbake til kvalitetssikrer med tilleggs-kommentarer.