Skip to Content

Teaching

Teaching

Student administration / Online course planning

Brukerveiledning for kvalitetssikrer

Brukerveiledning for kvalitetssikrere.

Finn de aktuelle emnene

Emner som er sendt videre til kvalitetssikring  vises med status "klar for kvalitetssikring" i arbeidslista di.

Kvalitetssikrerens ansvar 

Emner som er klare for kvalitetssikring kan være endret eller uendret. 

  • Uendret emne: Dersom fagperson ikke har gjort endringer kan kvalitetssikrer sende emnet videre til godkjenner.
  • Emne med endringsforslag: Dersom fagperson har gjort endringer i emnet vil disse framkomme i teksten og skal også være kommentert. Kvalitetssikrer har ansvar for å sikre den språklige og innholdsmessige kvaliteten av foreslåtte endringer. Dersom det er usikkerhet om grunnlaget for foreslåtte endringer kan kvalitetssikrer sende emnet tilbake til fagperson med spørsmål/kommentarer og avvente svar. 

Få oversikt over endringer 

Se Generell veilednig for EpN  for beskrivelse av sammenligningsvisning og endringsrapport.

Klar for godkjenning

Når endringer er kvalitetssikret sendes emnet videre i flyten til godkjenner. Dette gjøres ved å trykke på knappen S2 Klar for godkjenning i boksen Handlinger. 

chatbot-portlet