Skip to Content

Employment

Employment

Health, Safety and Environment / Safety / Protection of privacy / Personvernerklæring

Behandling av opplysninger om deg som student

Her får du vite hvordan OsloMet behandler personopplysninger om deg som student.

For at du skal kunne studere ved OsloMet må vi behandle dine personopplysninger til studieadministrative formål, alt fra søknad om opptak, oppmelding til eksamen, studentutveksling, utskriving av vitnemål og karakterutskrifter osv.

Opplysninger vi behandler er navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon (adresse og telefonnummer), hvilket kull du tilhører, studieprogram, karakterer, permisjoner o.l.  

Informasjonen hentes fra opptakspapirer, informasjon som du selv registrerer via Studentweb/SøknadsWeb, sensurregistrering og i forbindelse med ordinært studieadministrativt arbeid.

Vi har rettslig grunnlag for å behandle dine personopplysninger i universitets- og høgskoleloven (UH-loven)  § 4-15 og personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 nr. 1 bokstav a), b), c) eller e), jf. nr. 3 bokstav b), samt artikkel 9 nr. 2 g).

Behandlingen kan være nødvendig for å utøve offentlig myndighet, f.eks. godkjenning av undervisnings- og eksamensmeldinger, og for å oppfylle og overholde bestemmelser i universitets- og høyskoleloven. I enkelte tilfeller har vi også valgt å supplere det rettslige grunnlaget med samtykkeerklæringer. Det er også nødvendig å behandle dine personopplysninger for at OsloMet skal kunne oppfylle sin avtale med deg som student.

Personvernerklæringer for ulike systemer:

Studenter kan reservere seg mot bildefremvisning på OsloMets nettsider og Canvas. Dette gjøres i Studentweb.

Du kan også reservere mot visning av bilde og mobilnummer på din brukerkonto.

Studieavdelingen legger ikke ut studentinfo på nettsidene.

Studiedirektør for Avdeling for utdanning er delegert det daglige ansvaret for behandling av personopplysningene om studentene. Det innebærer blant annet å sørge for at det er utarbeidet nødvendige rutiner for å sikre kvalitet, konfidensialitet, sletting at det tilbys nødvendig opplæring i bruk av it-systemer og gjeldende rutiner.  

Det er enhver leder, med ansvar for behandling av opplysninger om studenter, sitt ansvar at egne tilsatte får tilstrekkelig opplæring i  bruk av it-systemer og at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende rutiner.

Se også

Behandling, innsyn og utlevering av studenters personopplysninger

Kontakt

Ingrid S. Jacobsen

Phone :
67 23 55 34
E-mail :
Url :
Ingrid S. Jacobsen

Rektors Stab: Emelie Høglund

Phone :
67 23 55 93
E-mail :

Avd. Utdanning: Marius Stene Fuglum

Phone :
67 23 53 81
E-mail :

Avd. Utdanning: Royne Kreutz

Phone :
67 23 58 90
E-mail :

Avd. FoU Espen Eidlaug

Phone :
67 23 50 38
E-mail :

HR: Malin Smit

Phone :
67 23 83 72
E-mail :

ØK: Gisle Mossige

Phone :
67 23 58 85
E-mail :

SDI: Olga Pakhomova

Phone :
67 23 57 64
E-mail :

Avdeling Eiendom: Kerstin Skagerlund Vatvedt

Phone :
67 23 51 59
E-mail :

Avdeling IKT: Stig Muren

Phone :
67 23 58 40
E-mail :

Universitetsbiblioteket (Medieseksjonen): Henrik Thorsen

Phone :
67 23 52 26
E-mail :

Universitetsbiblioteket: Vilde Farup Halvorsen

Phone :
67 23 52 69
E-mail :

Avd. SK: Hallvard Lavoll

Phone :
67 23 51 09
E-mail :

Fakultet HV: Vibeke Emma Myrebøe Meijer

Phone :
67 23 84 15
E-mail :

Fakultet HV: Berit Nygård

Phone :
63 23 80 90
E-mail :

HV: FoU Eirik Dåstøl Langeland

Phone :
67 23 54 65
E-mail :

Fakultet LUI: Jorunn Wiig Strømberg

Phone :
67 23 71 08
E-mail :

LUI: FoU Nina Hestnes

Phone :
67 23 70 76
E-mail :

Fakultet SAM: Mette Sandberg

Phone :
67 23 73 58
E-mail :

SAM: FoU Inger Johanne Flatland

Phone :
67 23 60 87
E-mail :

Fakultet TKD: Sigrun Vedø

Phone :
67 23 69 05
E-mail :

Fakultet TKD: FOU og Adm./underv. Cecilia Roberts

Phone :
67 23 85 56
E-mail :

SPS: Thea Bertnes Strømme

Phone :
67 23 51 02
E-mail :

SVA: Elsbet Vestvatn

Phone :
992 88 396
E-mail :

SVA FoU: Silvia Alfreider

Phone :
988 91 994
E-mail :

chatbot-portlet