Skip to Content

Årshjul for ph.d.-programmet ved LUI 2020

Hendelser og frister på ph.d.-programmet ved LUI som er relevant for ph.d.-kandidater, undervisere, veiledere, sensorer og studieledere på programmet.

Januar

 • 20.01: Møte i DGU-LUI
 • Utlysning til fagmiljø om nye og reviderte emner v/programleder
 • 20.01: Møte i DGU-LUI
 • Utlysning til fagmiljø om nye og reviderte emner v/ programleder
 • Oppstartsseminar/samtale for nye kandidater med veiledere og studieledere
 • Førsteårssamtaler/oppfølgingssamtaler for kandidater med veiledere og studieledere
 • Oppstartsmøte med emneansvarlige for enkeltemner
 • Sensur på enkeltemner for høst 2019
 • Innhenting av framdriftsrapporter fra emneansvarlige for enkeltemner

Februar

 • 11.02: Prosjektbeskrivelsesseminar v/ prodekan for forskning
 • 17.02: Møte i DGU-LUI
 • Undervisningsstart enkeltemner
 • SPS veilederkurs
 • Utlysning av enkeltemner for høst 2020 

Mars

 • 23.03: Møte i DGU-LUI 

April

 • 20.04: Møte i DGU-LUI
 • 1. tertial oppgjør økonomi (DGU-LUI)
 • Produksjon av vitnemål for avlagte doktorgrader

Mai

 • 18.05: Møte i DGU-LUI
 • 28.05: Kreering
 • Planlegge møtedatoer kommende semester: DGU-LUI, oppstartsseminar, førsteårssamtaler, midtveisevaluering og sluttlesing
 • Eksamen enkeltemner vår 2020
 • Evaluering enkeltemner vår 2020
 • Søknadsfrist opptak til enkeltemner høst 2020
 • Publishing game
 • Utsendelse av framdriftsrapport til kandidater og veiledere
 • Opptak til enkeltemner høst 2020
 • Semesteroppgjør økonomi (interne og eksterne veiledere)

Juni

 • 15.06: Møte i DGU-LUI
 • Sensur enkeltemner vår 2020
 • Planlegging av emner for vårsemesteret kommende år med emneansvarlig og STU
 • Semesteroppgjør økonomi (timeregnskap for interne)
 • Administrasjonen sender oversikt til instituttene over timeregnskapet

Juli

 • Sensur enkeltemner vår 2020

August

 • 24.08: Møte i DGU-LUI
 • 2. tertial oppgjør økonomi (DGU-LUI)
 • Oppstartsmøte med emneansvarlig for enkeltemner
 • Innhenting av framdriftsrapporter fra kandidater og veiledere
 • Innhenting av framdriftsrapporter fra emneansvarlige for enkeltemner

September

 • 08.09: Kullstart og oppstartsseminar for nye kandidater med veiledere og studieledere
 • 09.-10.09: Literature review-seminar
 • 21.09: Møte i DGU-LUI
 • Undervisningsstart for enkeltemner høst 2020
 • Utlysning av interne stipendiatstillinger

Oktober

 • 26.10: Møte i DGU-LUI
 • Programrapport (skal behandles i DGU-LUI)
 • Førsteårssamtaler/oppfølgingssamtaler for kandidater med veiledere og studieledere
 • Saksbehandling og forberede sak for ledelse om stipendiatstillinger

November

 • 30.11: Møte i DGU-LUI
 • Planlegge møtedatoer kommende semester: DGU-LUI, oppstartsseminar, førsteårssamtale, midtveisevaluering og sluttlesing
 • Semesteroppgjør økonomi (interne og eksterne veiledere)
 • Eksamen enkeltemner høst 2020
 • Evaluering av enkeltemner høst 2020 
 • Søknadsfrist opptak til enkeltemner vår 2021 
 • Opptak til enkeltemner vår 2021 
 • Programrapport (skal behandles i Utdanningsutvalget) 
 • Justere sluttdato for opptaksperiode på programmet for den enkelte kandidat basert på lovmessige permisjoner 

Desember

 • Dato kommer: Møte i DGU-LUI
 • 3. tertial oppgjør økonomi (DGU-LUI)
 • Eksamen enkeltemner høst 2020
 • Sensur enkeltemner høst 2020
 • Planlegging av emner for høstsemesteret kommende år med emneansvarlig og STU
 • Semesteroppgjør økonomi (timeregnskap for interne)
 • Administrasjonen sender oversikt til instituttene over timeregnskapet

Året rundt

 • Midtveisevaluering, sluttlesing og disputas
 • Opptak til programmet
 • Behandling av diverse søknader fra kandidatene
 • Utdanningsplaner og godkjenning av emner og kontakt med og oppfølging av emneansvarlige og kandidater

 

chatbot-portlet