Sykefravær | Arbeid, ferie og permisjon - Ansatt

Absence due to illness

Absence due to illness

If you are ill and unable to get to work, you should notify your manager the same day or as soon as possible. If possible, give information about expected length of absence.

Self-certification of absence

Self-certification of absence must be sent in the DFØ app or the SAP portal on your first day back at work.

Personal illness

 • During one self-certification period, you can use self-certification for up to eight days of absence (including weekends)
 • No more than 24 self-certification days within a 12 month period
 • Self-certification of absence prior to a doctor’s certificate is considered as used self-certification days.
 • If you get ill while on holiday, you cannot use self-certification

Children's or babysitter’s illness

 • If you are the carer of children under 12 years old, you can stay home for up to three days at a time when the child is ill  (calculated in working days, weekends not included).
  • For one child you can get up to 10 days during a calendar year. If you are the sole custodian of the child, this right is extended to 20 days.
  • Do you care for three or more children, the limit is 15 days. If you are the only custodian, the limit is 30 days.

Doctor's certificate

 • The doctor's certificate must be submitted to your manager as soon as possible.
 • Both part C (front and back) and Part D of the certificate must be delivered – make sure to fill out the personal statement and sign on part D.
 • Egenmelding

  Egenmelding skal sendes den første dagen man er tilbake på jobb. Vær obs på at hvis du har vært ansatt i mindre enn to måneder har du ikke rett til å bruke egenmelding.

  Egenmelding registrers i DFØ-appen eller i SAP-portalen.

  Hvis du ikke tilgang til SAP/DFØ-appen kan du laste ned egenmeldingsskjema (word).

 • Barn eller barnepassers sykdom

  Har du  omsorg for barn under 12 år kan du være hjemme inntil tre dager av gangen (regnes i arbeidsdager, helgedager tas ikke med). Følgende regler gjelder: 

  • For ett til to barn inntil 10 dager i kalenderåret - ved aleneomsorg utvides retten til 20 dager.
  • For tre eller flere barn inntil 15 dager i kalenderåret - ved aleneomsorg utvides retten til 30 dager.
 • Sykemelding

  OsloMet benytter digital sykmelding på sykmeldinger fra fastlege og legevakt.

  Når du blir sykmeldt vil du motta en sms og/eller epost om at det ligger en melding til deg på nettsidene til NAV. Det er viktig: 

  • At du logger inn med elektronisk ID (f.eks. BankID) og bekrefter sykmeldingen snarest mulig.
  • Når du har bekreftet sykmeldingen sendes den automatisk og digitalt til OsloMet og mottas av HR og leder, og du trenger ikke å levere denne på papir. 
  • Sender både sykmeldingen og søknaden om sykepenger, selv om sykefraværet er på noen få dager.
  • Husker å oppgi alle opplysninger NAV etterspør. 

  Noen sykmeldinger vil fortsatt komme på papir og må leveres til leder snarest mulig. Det gjelder følgende:

  • fra sykehus 
  • fra fysioterapeut,
  • fra manuellterapeut 
  • fra tannleger
  • for behandlingsdager og reisetilskudd

  Leder skal ha:

  • Sykmeldingens del C (for- og bakside)
  • Sykemeldingens del D
  • Utfylt egenerklæringen
  • Signert del D.
 • Oppfølging av sykemeldte

  Når en ansatt er syk har arbeidsgiveren en oppfølgingsplikt, og den ansatte har en medvirkningsplikt.
  Les mer om oppfølging av sykmeldte i Personalhåndboken (Compendia)

 • Egenmelding timelønnede

  Les mer om egenmelding for timelønnede i Personalhåndboken (Compendia).

Contact local HR

Contact local HR

If you have any questions, do not hesitate to contact your local HR contact.

Central administration

E-mail :
Place/Address :
Section for HR Services

Faculty of Health Sciences

E-mail :
Place/Address :
Section for HR
Url :
HR - Faculty of Health Sciences

Faculty of Education and International Studies

E-mail :
Place/Address :
Section for HR

Faculty of Social Sciences

E-mail :
Place/Address :
Section for HR

Faculty of Technology, Art and Design

E-mail :
Place/Address :
Section for HR

Centre for Welfare and Labour Research

E-mail :
Place/Address :
HR responsible