Ekstern forskningsfinansiering – HV | FoU-støtte for ansatte HV - Ansatt

Ekstern forskningsfinansiering ved HV

Ekstern forskningsfinansiering ved HV

Bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) innen forskning.

OsloMet og HV har som mål i Strategi og visjon ​​​​​​​og i HVs strategi 2018-2024 å øke deltakelsen betydelig i internasjonale utdannings- og forskningssamarbeid, særlig knyttet til Forskningsrådets og EUs programmer.

Seksjon for FoU har laget en oversikt over nasjonale finansieringskilder og internasjonale finansieringskilder som er spesielt relevante for forskere ved Fakultet for helsevitenskap. Vi henviser videre til deltakerportalen for utlysninger i EUs Horizon 2020.

Ønsker du å søke eksterne midler til et forskningsprosjekt?

Illustrasjon søknadsprosessens faser

Hva må du som prosjektleder gjøre?

Planlegging av et prosjekt
 • Ta tidlig kontakt med FoU-seksjonen på fakultet.
 • Jo tidligere vi kommer med i prosessen, jo mer kan vi bidra med.
Søknadsprosess
 • Få godkjennelse av instituttleder/institusjonsledelse for igangsetting av søknad/prosjekt
 • Ta kontakt med økonomi-seksjonen eller FoU-seksjonen ved fakultetet for oppsett av budsjett
Gjennomføring av prosjekt
 • Ivareta prosjektleders ansvar (se FoU-håndboken)
 • Sende prosjektdokumenter til FoU-seksjonen for arkivering (godkjenninger, avtaler etc.)
Avslutning av prosjekt
 • Ivareta prosjektleders ansvar (se FoU-håndboken)
 • Sende prosjektdokumenter til FoU-seksjonen for arkivering

Hva kan FoU-seksjonen ved Fakultet for helsevitenskap gjøre?

Planlegging av et prosjekt

Holde oversikt over utlysninger, forskningsstrategier og politiske føringer

Ønsker du at vi skal holde utkikk etter utlysninger innen spesielle forskningsfelt? Kontakt FoU-seksjonen.

Søknadsprosess

Bistand i søknadsprosesser:

 • Sjekke søknad mot formelle krav
 • Veilede til prosjektbeskrivelse:
  • Organisering av prosjektgruppe
  • Strategisk betydning og samfunnsmessig relevans
  • Kommunikasjon og formidling
  • Forskningsetikk
  • Kjønnsperspektiv i prosjektet
  • Personvern og behandling og lagring av forskningsdata
 • Budsjett (koordinerer med seksjon for økonomi)
 • Bistand ved innhenting av godkjenninger og samarbeidserklæringer
 • Arkivere søknaden

Gjennomføring av prosjekt

Bistand ved gjennomføring av prosjekt

 • Oppstartsmøte (fordele oppgaver/ansvar for gjennomføring)
 • Bistå ved kontraktinngåelse
 • Bistå med samarbeidsavtaler/ databehandleravtaler
 • Generell forskningsadministrativ støtte:
 • Cristin og publisering
 • Personvern
 • Behandling og lagring av forskningsdata
 • Clinical trials
 • Bistand ved rapportering
 • Arkivere prosjektdokumenter (godkjenninger, avtaler, rapporter etc.)

Avslutning av prosjekt

 • Bistand ved sluttrapportering
 • Oppfølging av personvern og behandling og lagring av forskningsdata
 • Arkivere prosjektdokumenter