Eksamenskontoret | Eksamen - Ansatt

Eksamenskontoret

Eksamenskontoret

Hva kan Eksamenskontoret hjelpe med?

Generelle oppgaver

 • Besvare eksamenshenvendelser
 • Planlegge, fastsette datoer og booke rom til skoleeksamener
 • Arrangere skoleeksamener
 • Ta imot og behandle tilretteleggingssøknader om eksamen
 • Behandle søknader fra eksterne eksamenskandidater
 • Behandle søknader om desentralisert eksamen for toppidrettsutøvere

Eksamensarbeidet

Før eksamen

 • Romplassere og kandidatnummerere studenter som er oppmeldt til eksamen
 • Behandler tilretteleggingssøknader om eksamen.
 • Ansvar for eksamensvakter
 • Romplassere og kandidatnummerere studenter til skriftlig skoleeksamen

Under eksamen

 • Holder oversikt over dagens avviklinger av eksamen
 • Fungerer som kommunikasjon mellom eksamensvakter og fakultet ved behov

Etter eksamen

Pakker og sender eksamensbesvarelser til oppnevnte sensorer

Spørsmål om eksamensavvikling kan rettes til eksamen@oslomet.no eller per telefon: 67 23 50 10

Informasjon angående eksamen til studenter

Her kan du finne informasjonen som studentene får om eksamen (student.oslomet.no).

Sentralt eksamenskontor

Sentralt eksamenskontor

Eksamenskontoret svarer på praktiske spørsmål om gjennomføring av skoleeksamen i Silurveien og tilrettelegging av eksamen.

Kontakt oss

Telefon :
67 23 50 10
E-post :
Tidspunkt/Åpningstid :
Eksamenskontoret er tilgjengelig på e-post. Telefonen er stengt utenom høysesong.