Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Eksamen

Eksamenskontoret

Hva kan Eksamenskontoret i Pilestredet 46 hjelpe med?

Generelle oppgaver:

 • Besvare eksamenshenvendelser
 • Planlegge, fastsette datoer og booke rom til skoleeksamener
 • Arrangere skoleeksamener
 • Ta imot og behandle tilretteleggingssøknader om eksamen
 • Behandle søknader fra eksterne eksamenskandidater
 • Behandle søknader om desentralisert eksamen for toppidrettsutøvere

Eksamensarbeidet:

Før eksamen:

 • Romplassere og kandidatnummerere studenter som er oppmeldt til eksamen
 • Behandler tilretteleggingssøknader om eksamen.
 • Ansvar for eksamensvakter
 • Tilbyr brukerstøtte for studenter som skal ha digital eksamen
 • Romplassere og kandidatnummerere studenter til skriftlig skoleeksamen

Under eksamen:

 • Holder oversikt over dagens avviklinger av eksamen
 • Fungerer som kommunikasjon mellom eksamensvakter og fakultet ved behov

Etter eksamen:

 • Pakker og sender eksamensbesvarelser til oppnevnte sensorer

Spørsmål om eksamensavvikling kan rettes til eksamen@oslomet.no eller per telefon: 67 23 50 10

Informasjon angående eksamen til studenter:

Eksamenskontoret Pilestredet

Eksamenskontoret Pilestredet

Telefon :
67 23 50 10
E-post :
Sted/Adresse :
Pilestredet 46, 1. etasje.
Postadresse :
OsloMet – storbyuniversitetet, Seksjon for opptak og vurdering. Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tidspunkt/Åpningstid :
Eksamenskontoret i P46 og telefon er bemannet alle hverdager utenom onsdager, 09.00-12.00(telefon 15.00), e-post: man. - fre. kl. 09.00 - 15.00.

Sykmelding for eksamen og klage på karakter leveres til ditt fakultet.