Eksamenskontoret | Eksamen - Ansatt

Eksamenskontoret

Eksamenskontoret

Hva kan Eksamenskontoret hjelpe med?

Generelle oppgaver

 • Besvare eksamenshenvendelser
 • Planlegge, fastsette datoer og booke rom til skoleeksamener
 • Arrangere skoleeksamener
 • Ta imot og behandle tilretteleggingssøknader om eksamen
 • Behandle søknader fra eksterne eksamenskandidater
 • Behandle søknader om desentralisert eksamen for toppidrettsutøvere

Eksamensarbeidet

Før eksamen

 • Romplassere og kandidatnummerere studenter som er oppmeldt til eksamen
 • Behandler tilretteleggingssøknader om eksamen.
 • Ansvar for eksamensvakter
 • Tilbyr brukerstøtte for studenter som skal ha digital eksamen
 • Romplassere og kandidatnummerere studenter til skriftlig skoleeksamen

Under eksamen

 • Holder oversikt over dagens avviklinger av eksamen
 • Fungerer som kommunikasjon mellom eksamensvakter og fakultet ved behov

Etter eksamen

Pakker og sender eksamensbesvarelser til oppnevnte sensorer

Spørsmål om eksamensavvikling kan rettes til eksamen@oslomet.no eller per telefon: 67 23 50 10

Informasjon angående eksamen til studenter

Her kan du finne informasjonen som studentene får om eksamen (student.oslomet.no).

Endring av eksamen grunnet korona

Eksamenskontoret

Eksamenskontoret

Eksamenskontoret svarer på praktiske spørsmål om gjennomføring av skoleeksamen i Silurveien, tilrettelegging av eksamen og spørsmål knyttet til brukerstøtte vedrørende innlevering av eksamen i Inspera.

Sentralt eksamenskontor

Telefon :
67 23 50 10
E-post :
Postadresse :
OsloMet – storbyuniversitetet, Seksjon for opptak og vurdering. Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tidspunkt/Åpningstid :
Eksamenskontoret er tilgjengelig på e-post. Telefonen er kun åpen i høysesong.