Droppe til innhold

Eierskap til data i et forskningsprosjekt - derson du slutter ved OsloMet

Slutter deltagere i et forskningsprosjekt ved OsloMet og ønsker å ta med eller kopiere forskningsdata, kan det oppstå problemstillinger knyttet til eierskap av dataene.
  • informasjon

    Eierskap defineres ut fra databehandleravtalen for hver enkelt prosjekt. 

I utgangspunktet vil OsloMet eie rådata (for eksempel spørreskjemaer) og analysefiler ( for eksempel SPSS-filer) som er samlet inn som en del av et forskningsprosjekt utført av forskere ved OsloMet.

Hvis du slutter ved OsloMet og har behov for å kopiere med deg data må du gjøre en skriftlig avtale med instituttleder/senterleder/studieleder om

  • hvilke data du kan kopiere med deg

  • på hvilken måte

  •  til hvilket formål dataene skal brukes til.

Denne skriftlige avtalen skal ta utgangspunkt i databehandleravtalemalen OsloMet bruker.

Delt eierskap mellom flere institusjoner

Er prosjektet er utført i samarbeid med andre forskere ved andre institusjoner, kan eierskap til forskningsdata være delt. Hvor mye HiOA finansierer et prosjekt, vil også ha betydning for eierskap. Eierskap til forskningsdata reguleres i samarbeidsavtaler.

Se  OsloMets IPR-politikk.

Dersom det er inngått databehandleravtale med en annen institusjon, for eksempel et helseforetak, er det behandlingsansvarlig (den som låner ut data) som eier dataene og som i avtalen avgjør hvordan dataene skal behandles.

En annen mulighet er å forlenge tilgangen til OsloMets IKT-systemer til prosjektet er avsluttet. Ta kontakt med itservicedesk@oslomet.no for å forlenge tilgang.

Se også sletting av data ved prosjektslutt.

Se retningslinjer for informasjonssikkerhet - Hvem eier informasjonen og resultatene?

Kontakt


chatbot-portlet