Eierskap til data i et forskningsprosjekt | FoU-håndbok - Ansatt

Eierskap til data i et forskningsprosjekt - dersom du slutter ved OsloMet

Eierskap til data i et forskningsprosjekt - dersom du slutter ved OsloMet

Slutter deltagere i et forskningsprosjekt ved OsloMet og ønsker å ta med eller kopiere forskningsdata, kan det oppstå problemstillinger knyttet til eierskap av dataene.

Eierskap defineres ut fra avtaler som er inngått med forsker som ansatt og eventuelle samarbeidsavtaler og personvernavtaler inngått i det aktuelle prosjektet. 

I utgangspunktet vil OsloMet eie rådata (for eksempel spørreskjemaer) og analysefiler ( for eksempel SPSS-filer) som er samlet inn som en del av et forskningsprosjekt utført av forskere ved OsloMet.

Hvis du slutter ved OsloMet og har behov for å kopiere med deg data må du gjøre en skriftlig avtale med instituttleder/senterleder/studieleder om

  • hvilke data du kan kopiere med deg

  • på hvilken måte

  •  til hvilket formål dataene skal brukes til.

Denne skriftlige avtalen skal ta utgangspunkt i overføringsavtalemalen OsloMet bruker.

Delt eierskap mellom flere institusjoner

Er prosjektet utført i samarbeid med andre forskere ved andre institusjoner, kan eierskap til forskningsdata være delt eller det er den andre institusjonen som er behandlingsansvarlig og eier dataene. Blant annet hvor mye OsloMet finansierer et prosjekt, vil ha betydning for eierskap. Eierskap til forskningsdata reguleres i samarbeidsavtaler. Det som står i samarbeidsavtalen kan begrense adgangen til overføring/kopiering.

Se OsloMets IPR-politikk.

Behandling av personopplysninger i forskningsprosjekter reguleres av personvernavtaler. Dersom det er inngått en databehandleravtale eller en avtale om felles behandlingsansvar med en annen institusjon, for eksempel et helseforetak, vil det stå i avtalen hvordan dataene skal behandles og om det her vil være noen begrensninger i adgangen til overføring av data til en forsker som skal slutte ved OsloMet. Det lovlige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene kan også gi begrensninger for adgang til overføring/kopiering.

En annen mulighet er å forlenge tilgangen til OsloMets IKT-systemer til prosjektet er avsluttet. Ta kontakt med itservicedesk@oslomet.no for å forlenge tilgang.

Se også sletting av data ved prosjektslutt.

Kontakt

Kontakt