Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Brukerstøtte i eiendom

Drift

Her finner du informasjon om hvilke skader, mangler og behov du kan melde inn til drift.

Driftsteknikerne yter service til deg som brukere og har ansvar for å utføre utføre reparasjoner og vedlikehold i universitetets bygninger.

Oppgaver og tjenester du kan få hjelp med

 • Skifte lyskilder
 • Bestille kopipapir og få det levert
 • Montering av diverse utstyr
 • Møblering av kontor
 • Kasting av av gamle møbler og utstyr
 • Innvendig maling av gulv og vegger - ved kapasitet
 • Feilsøking generelt
 • Ordne tette avløp og sluk
 • Skifte og rense filter
 • Ventilasjonsproblematikk
 • Hente sikkerhetsmakuleringsdunker og få nye
 • Service på maskiner som vannautomater
 • Klargjøring av undervisningsrom og fellesrom etter ferie
 • Tilrettelegging av arrangementer og avvikling av eksamen på campus
 • Åpne og lukke igjen delevegger i auditorier der dette finnes
 • Flytting og transport av møbler og utstyr til arrangementer - ved kapasitet også montering av disse
 

 

 

Kontakt


chatbot-portlet