Drift | Brukerstøtte i Eiendom - Ansatt

Drift

Drift

Driftsteknikerne i eiendomsavdelingen har ansvar for å utføre utføre reparasjoner og vedlikehold i universitetets bygninger. I tillegg yter de service til deg som bruker og kan hjelpe til å løse små og store oppgaver og behov du kan ha. Disse tjenestene må bestilles via portalen vår BiE.

Oppgaver og tjenester du kan få hjelp med:

 • Skifte av lyskilder
 • Møblering av kontor
 • Fjerning av utgåtte møbler og utstyr
 • Montering av diverse utstyr
 • Bestilling og levering av kopipapir
 • Hente og levere sikkerhetsmakuleringsdunker
 • Ordne tette avløp og sluk
 • Skifte og rense filter
 • Ventilasjonsproblematikk
 • Service på maskiner som vannautomater
 • Klargjøring av undervisningsrom og fellesrom etter ferie
 • Tilrettelegging av arrangementer og avvikling av eksamen på campus
 • Åpning og lukking delevegger i auditorier
 • Innvendig maling av gulv og vegger - ved kapasitet
 • Flytting og transport av møbler og utstyr til arrangementer - montering ved kapasitet 
 • Generell feilsøking

Send din bestilling til BiE

Kontakt

Kontakt