COIL - Ansatt

Collaborative Online International Learning (COIL)

Collaborative Online International Learning (COIL)

Lær mer om Collaborative Online International Learning (COIL) og hvordan du kan inkludere denne metoden i din undervisning.
 • Hva er COIL?

  COIL står for Collaborative Online International Learning. Nøkkelordet er samarbeid, mellom lærere og mellom studenter. 

  COIL er en pedagogisk metode for nettbasert utveksling. Hovedvekten er på læring og undervisning, og ikke på teknologi. Internasjonale og interkulturelle perspektiver må være integrert i læringsmålene.  

  Samarbeidet kan være innenfor samme fag eller tverrfaglig, og en aktivitet innenfor et eksisterende emne. Et COIL-prosjekt kan ha mange ulike former, alt etter hvilket emne/tema man skal samarbeide om. 

  Lærerne samarbeider om å planlegge, utforme og gjennomføre COIL-prosjektet. Utformingen av oppgavene må være slik at studentene er gjensidig avhengig av hverandre for å løse dem.   

  Et godt COIL-partnerskap krever god planlegging og utforming, god forberedelse av studentene, og at begge parter forplikter seg til å gjennomføre det.  

  Et COIL-samarbeid kan bidra til meningsfulle internasjonale og interkulturelle erfaringer, og gjøre disse tilgjengelige for flere studenter, siden det skjer innenfor den eksisterende undervisningen. 

  Det er ikke nødvendig å ha egne avtaler for å samarbeide om et COIL-prosjekt. 

 • Hvordan utformes en COIL-modul?

  Planleggingen av COIL starter med et samarbeid mellom lærere fra ulike institusjoner som ønsker å inkludere interkulturell og global læring i undervisningen sin, i tillegg til det faglige. 

  Lærerne samarbeider om: 

  • utforming av læringsutbytter 
  • utforming av aktiviteter og oppgaver som forutsetter samarbeid mellom studenter fra begge institusjoner
  • inndeling av studentene i grupper hvor studenter fra begge institusjoner er med 
  • velger metode og teknologiske verktøy som kan brukes i samarbeidet
  • følger opp studentenes arbeid og læring
  • bestemmer varigheten av prosjektet/samarbeidet.

  Studentene samarbeider for å: 

  • skape gode internasjonale/interkulturelle team 
  • diskutere oppgaver og innhold 
  • fullføre en prosjektbasert aktivitet som en del av kurset 
  • reflektere over det faglige innholdet i kurset og den interkulturelle erfaringen.

  Viktige aspekter som må diskuteres i utformingen av en COIL-modul: 

  • Språk 
  • Planlegging av møtetidspunkter  
  • Tilpasning av læringsmålene i COIL-modulen med læringsmålene i emnene 
  • Vurderingsmetoder. NB: Vurdering og studiepoeng gis ved hjemmeinstitusjonen
  • Undervisningsformer og gruppeorganisering
  • Valg av teknologiske kommunikasjons- og samarbeidsverktøy
  • Tid: tilpasning til tidsforskjeller om man skal samarbeide synkront eller asynkront. 

 • Progresjon i et COIL-prosjekt

  En COIL-aktivitet har fire faser og kan ha en varighet på 4 til 12 uker. 

  1. Prosjektet begynner med aktiviteter som studentene fra de to universitetene gjør sammen, såkalte icebreakers, for at de skal bli kjent med hverandre, få inntrykk av hverandres setting og bakgrunn, bli trygge i samarbeidet og skape en gruppefølelse. Denne fasen vil legge grunnlaget for de neste fasene.
  2. Studentene inndeles i grupper som skal jobbe sammen. Gruppene må være sammensatt av studenter fra begge universiteter. I denne fasen gjør de seg kjent med oppgaver og pensum, har komparative diskusjoner knyttet til disse og utforsker hvilke tilnærminger de kan ha til oppgaven de har fått.
  3. I denne fasen jobber studentene gruppevis med oppgaven.
  4. I siste fase presenterer studentene oppgaveløsningen, og reflekterer over erfaringene og hva de lærte gjennom prosjektet. Den interkulturelle og internasjonale læringen er sentralt i et COIL-prosjekt, og det er derfor viktig å inkludere dette i refleksjonsfasen. Andre elementer kan være gruppeprosess, språk, utfordringer i kommunikasjon og forståelse av hverandre og hvordan de løste dette.

  Tips:

  • Hvis det er ditt første COIL-prosjekt, kan det være en god idé å samarbeide med en partner som har erfaring med COIL fra før.
  • Samarbeid gjerne med en internasjonal kollega du kjenner godt fra før. 
  • Gjør det enkelt.

 • Mer om COIL