Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Studieadministrasjon / Internasjonalisering i utdanning

Hva er en CIL-aktivitiet

En mengde ulike aktiviteter kan godkjennes som en CIL-aktivitet. Aktiviteter kan være integrerte deler av studentens studieprogram og aktiviteter arrangert sentralt.

Eksempler på integrerte deler av et studieprogram:

  • Emner
  • Faste gjesteforelesninger
  • Workshops
  • Studentdeltagelse på fagkonferanser/seminarer
  • Konferanser hjemme og i utlandet
  • Utvekslingsopphold
  • Kortere utenlandsopphold etc.

Eksempler på aktiviteter arragert sentralt:

  • Fadderprogrammet for internasjonale studenter
  • Språkkafe etc.


I tillegg kan studenten selv foreslå aktiviteter, som f.eks. flyktningarbeid, fagkonferanser/seminarer eller sommerskole i utlandet.

En aktivitet kan bestå av flere delaktiviteter. Det kan f.eks. kreves at studenten deltar i 3 gjesteforelesninger for at det skal gi uttelling som 1 aktivitet.

Hent gjerne inspirasjon fra studieprogrammer som allerede har CIL.

chatbot-portlet