Hva er en CIL-aktivitet | Internasjonalisering - Ansatt

Hva er en CIL-aktivitiet

Hva er en CIL-aktivitiet

En mengde ulike aktiviteter i inn- og utland kan godkjennes som en CIL-aktivitet.
 • Hva er en CIL-aktivitet?

  En CIL aktivitet er en aktivitet med internasjonalt og/eller flerkulturelt fokus, av et visst omfang, som ikke er en obligatorisk del av studentens studieprogram. En CIL aktivitet er dermed noe studenten aktivt velger og som potensielt kan øke studentens internasjonale og flerkulturelle kompetanse -  enten i tillegg til studieprogrammet (f.eks. ekstra forelesninger/seminarer/konferanser, frivillig arbeid etc.) eller en "internasjonal variant" av en obligatorisk del i studieprogrammet (f.eks. reise på utveksling i stedet for å ta emner hjemme, velge "internasjonalt gruppearbeid" i stedet for vanlig gruppearbeid, velge emner på engelsk med et internasjonalt fokus fremfor det "vanlige" løpet etc.).

  En aktivitet kan bestå av flere delaktiviteter. Det kan f.eks. kreves at studenten deltar i 3 gjesteforelesninger for at det skal gi uttelling som 1 aktivitet.

 • Eksempler på aktiviteter tilknyttet studieprogram

  • Emner, moduler
  • Gjesteforelesninger
  • Workshops, konferanser eller seminarer hjemme og i utlandet
  • Utvekslingsopphold
  • Kortere utenlandsopphold etc.
 • Eksempler på aktiviteter arrangert sentralt

  • Fadderordningen for internasjonale studenter (min. et semester)

  • Akademisk dugnad for flyktninger - aktiv deltagelse som frivillig (min. et semester)

  • Språkkafe (min. tre treff)

  • Aktiv i studentforeningene Erasmus Student Network (ESN) eller International Student Union (ISU)  (min. et semester)

  • Deltakelse i International Buddy Board OsloMet

  • Kurs, foredrag, seminarer ol. med internasjonalt/flerkulturelt fokus.

 • Eksempler på egendefinerte aktiviteter

  Studenten kan også selv foreslå aktiviteter, enten hjemme eller i utlandet. Aktiviteten må ha et internasjonalt fokus og bidra til internasjonal og flerkulturell læring.

  Eksempler på egendefinerte aktiviteter:

  • Sommerskole
  • Sommerjobb
  • Frivillighetsarbeid
  • Fagkonferanser/seminarer.

  Hent gjerne inspirasjon fra studieprogrammer som allerede har CIL