Brukerveiledninger | Felles studentsystem - Ansatt

Brukerveiledninger i FS

Brukerveiledninger i FS

Rutiner og oppskrifter for saksbehandlere i FS. Mange av rutinene og oppskriftene er utarbeidet i et samarbeid mellom FS-teamet og superbrukerne på fakultet.

Grunnlagsdata

Registrering av studenter (INN/UT-veksling, overflyttingsstudenter)

Studentforvaltning

Vurdering

Brukerdokumentasjon

Sjekklister

Filtrering og hurtigtaster

Førstelinjetjenesten - veiledning til studenter

Her finner du enkle oppskrifter som kan brukes av førstelinje om studenter trenger hjelp.

Studentweb: Oppmelding via Aktive emner (i Canvas)