Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Studieadministrasjon / Felles studentsystem (FS)

Brukerveiledninger i FS

Rutiner og oppskrifter for saksbehandlere i FS. Mange av rutinene og oppskriftene er utarbeidet i et samarbeid mellom FS-teamet og superbrukerne på fakultet.

Grunnlagsdata

Registrering av studenter (INN/UT-veksling, overflyttingsstudenter)

Studentforvaltning

Vurdering

Brukerdokumentasjon

Sjekklister

Filtrering og hurtigtaster

Førstelinjetjenesten - veiledning til studenter

Her finner du enkle oppskrifter som kan brukes av førstelinje om studenter trenger hjelp.

chatbot-portlet